Etiket: Deniz H覺yarlar覺

Bal覺klar Nas覺l rer?

BALIKLAR NASIL RER?

Baz覺 k繹pek bal覺klar覺, balinalar, yunus bal覺klar覺 ve 繹teki k覺k覺rdakl覺 bal覺klar, dourarak 羹rer. ou bal覺klar da yumurtlayarak nesillerini devam ettirir. Her cins bal覺k, belirli d繹nemlerde 羹reme faaliyetine balar. Bu d繹nemde erkek bal覺klar覺n rengi deiir. Erkek ve dii bal覺k, birbirlerine kanatlar覺 veya v羹cutlar覺yla sinyal g繹nderir. 襤aretletikten sonra, dii bal覺k yumurtlar. Erkek bal覺k da spermalar覺n b覺rak覺r. Spermalar覺n bir k覺sm覺 gider yumurtalar覺 d繹ller. Bal覺klar 癟eitli sinyallerle anla覺rlar, konuurlar. Baz覺 erkek bal覺klar, diilerinin yumurtlamas覺 i癟in yuvalar haz覺rlar. Yuvalar, deniz veya nehir yataklar覺nda kaz覺lm覺 bir 癟ukur veya bitkilerden yap覺lm覺 bir k羹mecik olabilir. Bal覺k yumurtalar覺 umumiyetle k羹re eklindedir ve yakla覺k olarak 羹癟 milimetre 癟ap覺ndad覺r. Yumurtalar覺n bir k覺sm覺, engin denizlerin 羹st羹nde y羹zerken, bir k覺sm覺 da derinliklerde kal覺r. Her ne kadar, dii bal覺kla erkek bal覺k anla覺p, yumurtalar覺n覺 ve spermalar覺n覺 bir yere b覺raksalar da, nokta gibi spermalar覺n, derin denizlerde veya akan dere i癟inde, gidip yumurtalar覺 bulmas覺 ve onlar覺 d繹llemesi a覺lacak bir haldir. D繹llenmi yumurta i癟inde h羹creler, b繹l羹nerek 癟oal覺r ve bal覺k eklini almaa balar. Hangi ilim ve hangi irade, milyarlarca bal覺k yumurtas覺 i癟inde faaliyetini g繹steriyor ve h羹cre tulalar覺n覺 羹st 羹ste y覺arak, t覺pk覺 anne veya babaya benzeyen bal覺覺 teekk羹l ettiriyor. Eer bunu yapan sebepler maddi olsa idi, her bir yumurtan覺n ba覺nda bulunmal覺d覺r.

Bal覺覺 meydana getiren ve 癟oalan canl覺 h羹creler, yumurtay覺 meydana getiren yumurta sar覺s覺yla beslenir. 襤l璽hi tanzime bak覺n覺z ki, canl覺 h羹crelerin bal覺k avlayamayaca覺 bilindiinden, onlara g覺da olacak yumurta sar覺s覺, daha bal覺k yumurtlamadan karn覺nda haz覺rlanm覺! Bebek mamalar覺 im璽l eden fabrikalar, maman覺n form羹l羹nde bir deiiklik yapsa, 癟ocuklar覺 beslemez, belki zehir olur. Bal覺k karn覺nda imal edilen yumurta sar覺lar覺 en hassas form羹llerle, yanl覺s覺z, kusursuz haz覺rlanm覺 en tabii g覺da maddesidir. oalan h羹crelerle, yumurta sar覺s覺 aras覺nda kan damarlar覺 teekk羹l eder. Bu damarlar kanal覺yla hen羹z teekk羹l etmemi bal覺k beslenir. Aradan bir ay kadar zaman ge癟ince, bal覺k tamamlanm覺, yumurta kabuundan 癟覺kma vakii gelmi demektir. Bu arada zaten yumurta kabuu da yumuar. K羹癟羹k bal覺klar d覺ar覺 癟覺k覺nca, daha evvel eitilmiler gibi, y羹zmee balar. H璽l璽 bal覺 bulunduu yumurta sar覺s覺 bitinceye kadar onunla beslenir, sonra avlanmaya koyulurlar. Deniz at覺 ve y覺lan inesi gibi baz覺 bal覺klar da, daha garip 羹reme d羹zeni kurulmu. Bunlar覺n, erkeklerinin karn覺 羹zerinde bir kesecik vard覺r. Dii bal覺k buraya yumurtlar. Yumurtalar hu kese i癟inde d繹llenir ve yavrular burada, geliir.

Kedi bal覺覺 gibi baz覺 bal覺klar覺n erkekleri, yumurtalar覺 az覺na al覺r. Yumurtalardan bal覺k 癟覺k覺ncaya kadar itina ile ta覺r, sonra d羹nyaya gelen yavrular覺 suya b覺rak覺rlar. Denizlerde, bir bal覺k dierini yutarken, bunlara yumurtay覺 bir evl璽t efkatiyle az覺nda ta覺tan sebepler, elbette maddi deil, manevidir. Sadece bir sene yaayan bal覺klar da vard覺r. Y覺ll覺k bal覺k denilen bu bal覺klara, deniz atlar覺, gelyan bal覺klar覺 ve c羹ce kayalar misal alarak verilebilir. Bunlar, kuruyan dere ve 覺rmaklarda yaar. Sular kesilince, b羹t羹n bal覺klar 繹l羹r. Fakat bunlar, daha evvel 癟amura yumurtlam覺lard覺r. Yamurlar balay覺nca sular, yumurtalar覺n 羹zerinden yeniden akmaya balar. Yumurtalar da 癟atlayarak yavru bal覺klar d覺ar覺 癟覺kar, sular覺 tekrar enlendirirler. B繹ylece hayat faaliyetleri devam eder, gider. Labaratuvar incelemeleri g繹stermitir ki, bu bal覺klar覺n yumurtalar覺 kuru topraa bir tohum gibi g繹m羹lmedik癟e, i癟lerinden bal覺k 癟覺kmamaktad覺r. Bal覺klar yaad覺klar覺 ortama g繹re, yumurtalar覺n覺 ve 羹reme ekillerini tanzim eden sebeplerdir. Baz覺 derin su bal覺klar覺, 450 metreden fazla derinliklerde yaar. Buralarda suyun s覺cakl覺覺, donma noktas覺n覺n biraz 羹st羹ndedir. Bunlar覺n garip ekilleri, g羹癟s羹z iskeletleri vard覺r. Etraftaki besinleri azd覺r Yakalad覺klar覺 yiyeceklerini elden ka癟覺rmamalar覺 gerekir.

Akvaryum Bal覺klar覺nda reme

Akvaryum bal覺klar覺 canl覺 douranlar ve yumurtlayanlar olarak iki gruba ayr覺l覺r. Bal覺klarda doun genellikle yalanc覺 doumdur. Hemen b羹t羹n bal覺klar yumurta ile 羹rer. Canl覺 douran grubuna dahil dii bal覺klar erkekten spermleri al覺rlar. V羹cutlar覺na depo ederek yumurtalar ana karn覺nda d繹llenir. Bu grup bal覺klar bir kere 癟iftleince 5-6 ay bu tohumla yavru yapmaya devam edebilirler. Bu nedenle sat覺n ald覺覺n覺z bir dii bal覺覺n erkek olmadan devaml覺 yavru yapt覺覺n覺 g繹rmek olduk癟a ilgin癟 olacakt覺r. Bal覺klarda 羹reme zaman覺 suyun s覺cakl覺覺na bal覺 olup, akvaryumlarda su s覺cakl覺覺 y覺l boyunca ayn覺 tutulduu i癟in 羹reme y覺l boyu devam edebilir.

null

BALIK TRLER襤

Vatoz (Siyam Bal覺覺)

Baz覺 bal覺klar覺n son derece ilgin癟 yumurtalar覺 ve baz覺lar覺n覺n da yumurtalar覺n覺 son derece ilgin癟 koruma ekilleri vard覺r. rnein vatoz bal覺klar覺n覺n yumurtalar覺n覺n her biri keratin bir kaps羹l i癟indedir. Bu kaps羹llerin rengi siyaht覺r ve her k繹esinde boynuz bi癟imli birer 癟覺k覺nt覺 vard覺r. Siyam bal覺klar覺 ise 癟覺kard覺klar覺 yap覺kan s羹m羹ks羹 maddenin i癟ine hava 羹fleyerek, su y羹zeyinde kabarc覺klardan oluan sallar yaparlar. Diinin yumurtlad覺覺 yumurtay覺 erkek yakalar, az覺ndaki s羹m羹ks羹 maddeyle kaplar ve suyun 羹st羹ne doru y羹zerek yumurtay覺 sal覺n alt覺na yerletirir.

Kababurun (Chondrostoma nasus)

eitli t羹rleriyle 羹lkemizde yayg覺nd覺r. G繹l ve nehirlerin giri-癟覺k覺lar覺n覺n dibe yak覺nlar覺nda 癟ak覺ll覺 b繹lgelerde yaar. Boylan 25-40, en 癟ok 50 santimetre olur. Talara yap覺覺k yosunlar, bitki k繹kleri ve dip hayvanlar覺yla beslenir. Mart-may覺s aras覺 羹rer ve 100,000涪 yak覺n yumurtas覺n覺 癟ak覺llar覺n 羹st羹ne yap覺t覺r覺r. Farkl覺 t羹rleri, b繹lgelere g繹re 癟eitli ekillerde deerlendirilir.

Kadife Bal覺覺 (T覺nca tinca)

Kuzey b繹lgelerimizin bol bitkili durgun veya yava ak覺nt覺l覺 sular覺nda yaar. Genelde 30-40 santimetre en 癟ok 60-70 santimetre olur. Planktonlar, k羹癟羹k bal覺klar ve yumuak癟alarla beslenir. G羹nd羹zlerini dipte ge癟irip geceleri avlan覺r. May覺s-haziran aras覺 羹reme yapar. Eti lezzetlidir. Sazan yetitiriciliinde yard覺mc覺 olarak d羹羹n羹len bir bal覺kt覺r. Sportif y繹n羹 zevklidir.

Kalkan (Psetta maxima)

Bir dip bal覺覺 olan kalkan, Karadenizin en tan覺nm覺 bal覺klar覺ndand覺r. Boazlar, Marmara, Ege ve Akdenizde seyrek rastlan覺r. Gezici bal覺k deildir. B羹t羹n hayat覺 dipte yatmakla ge癟er. Bat覺 Akdeniz, Atlas Okyanusu ve imal Denizinde, kalkan覺n dier t羹rleri yaamaktad覺r. 25-30 y覺ll覺k 繹mr羹 olan kalkan bal覺覺, 1 metre boya eriebilir. Sahillerde 5-10 metreden balayarak 300-400 metre derinliklere inebilir. Et癟il ve fazlas覺yla obur bir bal覺kt覺r. Erkekleri 5-6, diileri ise 6-7 yalar覺nda olgunla覺p 羹remeye ge癟ebilir. remeleri 10-15簞C sularda nisandan hazirana kadar s羹rer. Milyonlarca yumurta vermesi yan覺nda etinin lezzeti ve verimlilii ile ekonomik deeri 癟ok y羹ksektir.

Kanatl覺 K覺rlang覺癟 (Cephalacanthus volitans)

Boylar覺 50 santimetreye ulaabilen ve k覺rlang覺c覺n bir t羹r羹 olan bu bal覺klar, g羹zel ve bezeli renkleriyle Ege ve Akdenizde yaar. Su y羹zeyinden 1-1.5 metre y羹ksekte 1-10 saniyelik s羹rede 30-35 mlik u癟ularla denizleri s羹sler. Sular覺n 覺s覺nmas覺yla beraber sahillere yaklaarak, may覺s-temmuz aras覺 羹rer. 10-80 metre derinliklerde yumuak癟alar, kabuklular ve b繹ceklerle beslenir.

Karag繹z (Diplodus vulgaris)

B羹t羹n denizlerimizde, 癟ounlukla Marmara ve Egede 覺l覺man sular覺n kayal覺klar覺nda yaayan, bol bulunan ve sevilen yerli bal覺klar覺m覺zdand覺r. S羹r羹ler halinde yaar. Sular覺n 覺s覺 artlar覺na g繹re bahar aylar覺ndan austosa kadar 羹reme yapar. eitli t羹rleri sular覺m覺zda yaar. Kuyruu lekeli ve 癟izgili olan覺 覺sparoz/ispari olarak tan覺n覺r. Lezzetli eti ve bol avlan覺lmas覺yla ekonomik deeri y羹ksek bir bal覺kt覺r.

Kay覺 Bal覺覺 (Ophidion barbatum)

Denizlerimizde seyrek rastlanan, 2-3 metreden 150 metreye kadar derinliklerde, 羹st羹 bitkilerle 繹rt羹l羹 kumsal, 癟ak覺ll覺 diplerde fazla g繹癟 etmeden yaayan bir bal覺kt覺r. Yumuak癟alar, kabuklular ve k羹癟羹k bal覺klarla beslenir. Boylan 30 santimetre olabilir. Bahar-yaz sonu 羹reme yap覺p 15-18,000 yumurta d繹ker. Eti lezzetlidir. Fakat seyrek bulunduu i癟in ekonomik deeri yoktur.

Kedi Bal覺覺 (Scyliorhinus canicula)

K繹pekbal覺覺 ailesindendir. S覺cak ve 覺l覺man denizlerin 3 metreden 1,000 metreye varan derinliklerinde fazla g繹癟 etmeden yaar. Kabuklular, omurgas覺zlar ve bal覺klarla beslenir. Boylar覺 ortalama 80-150 santimetre olur. Kular gibi 癟iftleip, yumurtlayarak 羹rer. Bahar aylar覺nda yumurtalar覺n覺 bir torba i癟inde kayal覺klar aras覺na b覺rak覺r. Bir mevsimde birka癟 kez yumurtlayabilir. Kulu癟ka s羹resi 15 g羹nd羹r. Eti lezzetli olup yenilebilir. Ayr覺ca sportif avc覺l覺覺 da yap覺l覺r.

Keler (Squatina sguatina)

K繹pekbal覺覺 ailesindendir. S覺cak ve 覺l覺man denizlerin 5-100 metre derinlerinde sahil yak覺nlar覺nda veya 70-400 metre a癟覺klar覺nda, kumlu, 癟amurlu alanlarda fazla g繹癟 etmeden yaar. Boyu 2 metreye ulaabilir. B羹y羹k az覺yla dipteki 繹l羹 veya diri bal覺klar覺, omurgas覺zlarla s羹r羹 halindeki bal覺klar覺 yutarcas覺na yiyerek beslenir. Bahar sonu yaz aylar覺nda diiler, gruplar oluturarak sahillere yak覺nlarda d繹llenir. 18-20 ay sonra tek balar覺na 10-18 aras覺 canl覺 yavru dourur. Y羹zge癟lerinin eti yenebilir, karacierinden ya ve vitamin elde edilir.

K覺kla Lapin (Labrus berggylta)

Il覺k ve s覺cak denizlerimizin yosun ve bitkilerle kapl覺 tal覺klar覺n 2-30 metre derinlerinde yaar. Dii ve erkekleri aras覺nda boy ve renk farklar覺 g繹r羹l羹r. Boylar覺 30-40, en 癟ok 60 santimetre (diilerde) olabilir. Yumuak癟alar ve kabuklularla beslenir. Dileri 癟ok kuvvetlidir. remeye yak覺n erkekleri, deniz bitkileriyle diiye yuva haz覺rlar. May覺s-austos aras覺nda yumurta verir. Eti lezzetlidir. Ayr覺ca sportif avc覺l覺覺 deerlidir.

K覺rlang覺癟 (Trig羹a lucema)

Ege, Akdeniz ve Marmaran覺n fazla g繹癟 etmeyen, yerli bal覺覺d覺r. K覺smen Karadenizde rastlan覺r. Il覺k denizlerin sahil yak覺nlar覺nda 5-300 metre derinliklerin diplerinde 癟iftler halinde yaar. K羹癟羹klerine dervi bal覺覺 da denir. Ortalama 25-50 santimetre olur. 80 santimetre ve 6-8 kilogram olanlar覺na rastlan覺r. 15-20 y覺ll覺k yaam覺 vard覺r. 3 ya覺nda olgunla覺p sahillerden uzakta 羹remelerini yapar. K羹癟羹k kabuklular, yumuak癟alar, deniz bitkileri ve b繹ceklerle beslenir. Etinin lezzet ve yarar覺yla, her mevsimde bulunmas覺yla ekonomik deeri y羹ksektir. Dier Akdeniz ve Avrupa 羹lkelerinde de bol t羹ketilir.

K覺rma Mercan (Pagellus aceme)

Mercan ailesindendir. 0-400 metre bazen de 700 metre derinliklere inebilmektedir. Yaam 癟evresi tal覺k, kayal覺k ve dibe yak覺n yerlerdir. Boylar覺 35-40 santimetreye ulaabilir. Eti beyaz, gevrek ve lezzetlidir. Marmara, anakkale Boaz覺 ve Egede bolca bulunur. Ekonomik deeri y羹ksektir. Denizlerdeki 覺s覺ya g繹re ilkbahardan balayarak austosa kadar 羹remeleri s羹rer. Et癟il bal覺k olan mercanlar 癟eitli k羹癟羹k bal覺klar, kabuklular ve omurgas覺zlarla beslenir.

K覺rm覺z覺 Havuzbal覺覺

Biyolojik yaam覺 dier havuz bal覺覺 t羹rleri gibidir.15-20 cm boyu ve renginin g羹zellii ile eski 癟alardan beri havuzlar覺n imdilerde de akvaryumlar覺n klasik ve k覺ymetli bal覺覺d覺r. inde ve Japonyada 羹retilen 癟eitli t羹rleri ve formlar覺 vard覺r.

K覺z覺lg繹z (Rutilus mtilus)

Karadeniz, Trakya, Marmara ve Kuzey Bat覺 Anadolunun sahil b繹lgelerindeki nehirlerde yaar. 25-30, en 癟ok 50 santimetreye b羹y羹r. K覺z覺lkanatla b羹y羹k benzerlii vard覺r. K羹癟羹k canl覺lar ve bitkilerle beslenir. Bahar aylar覺nda 羹rer ve 50-100,000 yumurta b覺rak覺r. Eti deerli olmad覺覺 i癟in daha ziyade yem olarak kullan覺l覺r. Nehir ve k覺y覺lardaki y覺rt覺c覺 bal覺klar ve kular i癟inde iyi bir besindir.

K覺z覺lkanat (Scardinius e覺ythrophthalmus)

Kuzey Anadoluda souk olmayan a覺r ak覺l覺 nehirler, g繹l ve g繹letlerin yumuak tabanl覺 zeminlerinde yumuak癟alar ve bitkilerle beslenerek 10-11 y覺l yaar. 20-40 santimetre boy ve 200-400 gram a覺rl覺kta olur. 3-4 ya覺nda olgunla覺p kg/a覺rl覺覺na g繹re 600,000 yumurta d繹ker. Eti lezzetli fakat 癟ok ince k覺l癟覺kl覺 olduu i癟in makbul deildir. Turna gibi y覺rt覺c覺 bal覺klar i癟in deerli bir yemdir.

Kocaa覺z (Aspius aspius)

Trakya, Marmara ve Kuzey b繹lgelerimizin h覺zl覺 akarsular覺nda yaar. Ortalama 60-80, en 癟ok 100 santimetre boy ve 2-4 kilogramdan 10 kg a覺rl覺a eriebilirler. Et癟il bir bal覺kt覺r, su i癟indeki her t羹rl羹 hayvanla beslenir. Erginleri yaln覺z dola覺r. Cinsel olgunlua 4-5 yalar覺nda ula覺p nisan-temmuz aras覺nda 80-100,000 yumurta verir. Az lezzetli eti nedeniyle ekonom簾k deeri b繹lgeseldir. Buna kar覺n olta avc覺l覺覺 癟ok zevkli bir bal覺kt覺r. Yaam karakteri bu bal覺覺n ayn覺 olan aps. vorax t羹r羹 F覺rat ve Dicle Nehirlerinde yayg覺nd覺r. Sis bal覺覺 olarak tan覺n覺r. Boylar覺 40 santimetre olur.

Kolyoz (Scomber japonicus)

B羹t羹n denizlerimizde bulunmakla beraber daha 癟ok Marmara bal覺覺 say覺l覺r. eklen uskumruya 癟ok benzer fakat ayr覺 bir t羹rd羹r. B羹y羹k Okyanusta da s羹r羹ler halinde yaar. K羹癟羹k bal覺klar, yavrular ve planktonlarla beslenir. 2-3 ya覺nda olgunlaan diileri temmuz-austos aras覺 300-400,000 yumurtas覺n覺 denize b覺rak覺r. Eti uskumru kadar lezzetli olmamakla beraber, taze-kuru-tuzlu olarak bol t羹ketilen bir bal覺kt覺r.

Denizatlar覺 (Erkein Hamile Kald覺覺 Tek Canl覺 T羹r羹)

Erkek denizatlar覺 diilerinden ald覺klar覺 yumurtalar覺 saklayabilecekleri bir kulu癟ka kesesine sahiptirler.
Dii, embriyolar覺n覺 erkein kulu癟ka kesesinin i癟ine b覺rak覺r. Erkek de, bu yumurtalar geliip minik birer denizat覺 olana kadar onlar覺 kesesinin i癟indeki plasenta benzeri s覺v覺 ile besler ve kulu癟ka kesesinin i癟 dokusunda bulunan k覺lcal damarlar arac覺l覺覺yla yumurtalara oksijen salar. Erkein hamilelik s羹resi yakla覺k 10 ile 42 g羹n aras覺d覺r. Bu s羹re boyunca dii her sabah eini ziyaret eder. Bu ziyaretler ve selamlama davran覺lar覺, diiye einin doum zaman覺 hakk覺nda fikir verir ve bu zaman i癟inde dii, yeni yumurtlama i癟in haz覺rlan覺r.

null

Aterina Bal覺klar覺n覺n Tehlikeli Yolculuu

Aterina bal覺klar覺 dier bal覺klardan farkl覺 olarak yumurtalar覺n覺 karada topra覺n i癟ine g繹merler, 癟羹nk羹 yumurtalar覺 ancak b繹yle bir ortamda geliebilir. Ancak aterinalar i癟in karaya k覺sa s羹reliine bile 癟覺kmak 繹l羹m demektir. Ama bu tehlikeye ramen bunu yaparlar 癟羹nk羹 eer yapmazlarsa bu, nesillerinin sonu olacakt覺r. Bu bal覺klar, en uygun zaman ve en uygun koullarda karaya 癟覺karlar. Aterinalar yumurtalar覺n覺 kuma g繹mmek i癟in dolunay vaktini beklerler. 羹nk羹 dolunay olduunda, dalgalar kabararak t羹m kumsal覺 kaplar. Aterina bal覺klar覺, yakla覺k 羹癟 saat s羹ren denizin kabarma vaktini kollar ve onlar覺 k覺y覺ya ulat覺racak olan en y羹ksek dalgan覺n i癟ine kendilerine atarlar. Karaya bu yolla 癟覺kmay覺 baaran dii aterinalar suyun d覺覺nda kald覺klar覺 bu k覺sac覺k zaman aral覺覺nda, ustaca k覺vr覺l覺p b羹k羹lerek kumun yakla覺k 5 cm derinliine yumurtalar覺n覺 b覺rak覺rlar. Ancak tehlike bununla bitmez, aterina bal覺klar覺 denize geri d繹nebilmek i癟in, deniz geri 癟ekilmeden 繹nce yumurtalar覺n覺 kuma g繹mmek zorundad覺rlar. Geri 癟ekilme vaktini ka癟覺rmalar覺 durumunda ise karada kal覺p yaamlar覺n覺 kaybedeceklerdir. G繹r羹ld羹羹 gibi bu bal覺klar yumurtalar覺n覺n en sal覺kl覺 ekilde geliebilmesi i癟in b羹y羹k bir fedakarl覺kta bulunmakta ve kendilerini 癟ok b羹y羹k bir riske sokmaktad覺rlar. Ayn覺 zamanda da son derece ak覺lc覺 hareket etmektedirler.

Bir Aterina bal覺覺n覺n yumurtlamak i癟in g繹ze ald覺覺 tehlikeler ve sergiledii ak覺lc覺 davran覺lar 羹zerinde d羹羹n羹ld羹羹nde, bu bal覺覺n d覺覺nda bir akl覺n ve uurun varl覺覺 a癟覺k癟a g繹r羹l羹r. Yumurtlamak i癟in y羹zlerce kolay y繹ntem varken Aterina bal覺覺 yumurtalar覺n覺 kuma g繹mmeyi tercih eder. Bu bal覺覺n, evrim teorisinin iddia ettii gibi yumurtalar覺n覺 kuma g繹mmek eklinde bir al覺kanl覺覺 tesad羹fler sonucunda edindiini varsayal覺m. Bu durumda ne olur? Bal覺k daha ilk aamada kuma ulaarak yumurtalar覺n覺 g繹mme 癟abas覺 s覺ras覺nda 繹l羹r. Deneme yan覺lma yoluyla en uygun zaman覺 bulmas覺na kesinlikle izin vermeyecek koullarla kar覺 kar覺yad覺r ve bu durumda bal覺覺n neslinin devam etmesi imkans覺zd覺r. ok a癟覺kt覺r ki, Aterina yumurtalar覺n覺 kumun i癟inde yetiebilecek ekilde yaratan Allah, bal覺klara kuma ulaacaklar覺 en uygun zaman覺 da ilham etmekte ve b繹ylece onlar覺n yaamalar覺n覺 ve 羹remelerini salamaktad覺r.

Yay Y羹zge癟 Bal覺覺n覺n Yumurtalar覺 襤癟in Haz覺rlad覺覺 Yosundan Ev

Dii yay y羹zge癟 bal覺覺, May覺stan Haziran ay覺na kadar olan d繹nemde yumurtlar. Bu d繹nemde, kuyruk dibindeki koyu renkli benei daha belirgin bir hal al覺r. Bir g繹l ya da akarsuyun kenar覺nda yosunlu bir yer se癟erek, kendisine daire bi癟iminde bir yuva yapar. Erkek bal覺k da, yuva yap覺m覺 s覺ras覺nda, d繹ne d繹ne y羹zerek bitkileri aa覺 doru bast覺r覺r. Dii, yumurtalar覺 b覺rak覺nca yumurtalar bitkilerin saplar覺na ve yapraklar覺na yap覺覺rlar. Erkek bal覺k da yumurtalar覺n ba覺nda n繹bet tutmaya balar. Daha sonra da yine d繹ne d繹ne y羹zerek bir su ak覺m覺 oluturur ve b繹ylelikle yumurtalar覺 havaland覺r覺r. Ayr覺ca erkek yay y羹zge癟 bal覺覺 yavrular覺n覺, boylar覺 10 santimetre oluncaya kadar korur.

remek 襤癟in Uzun Yollar Kat eden Bir Dier Canl覺: Gri Balina

Her y覺l Aral覺k ve Ocak aylar覺nda gri balina Kuzey Buz Denizinden yola 癟覺kar ve Kuzey Amerikan覺n g羹neybat覺 sahillerinden ge癟erek Kaliforniyaya doru y羹zer. Amac覺 dourmak i癟in 覺l覺k sulara ulamakt覺r. 襤lgin癟 olan ise, gri balina bu yolculuu s覺ras覺nda hi癟bir ey yemez. Ancak 繹nceden tedbirini alm覺 ve uzun yaz g羹nleri boyunca, kuzeyin besin y繹n羹nden zengin sular覺ndaki yiyeceklerle kendine enerji depolam覺t覺r. Gri balina, Bat覺 Meksikan覺n tropikal sular覺na ula覺r ulamaz doum yapar. Yavrular, annelerinin s羹tleriyle beslenir ve ya takviyesi yaparlar, b繹ylece dier gri balinalarla Mart ay覺nda Kuzey Denizine doru yapacaklar覺 g繹癟 i癟in g羹癟 kazanm覺 olurlar.

Sihlid Bal覺klar覺n覺n 襤tinal覺 Bak覺m覺

Dii ve erkek sihlid bal覺klar覺 yumurtalar覺 ve yavrular覺yla yak覺ndan ilgilenirler. Bal覺klardan biri, yumurtalar覺n bulunduu yerin yukar覺s覺nda durur ve devaml覺 olarak kuyruk ve y羹zge癟leriyle onlar覺 yelpazeler. Diiyle erkek birka癟 dakikada bir n繹bet deitirirler. Yelpazelemenin amac覺 yumurtalar覺n iyi geliebilmeleri i癟in daha fazla oksijen salamakt覺r. Bu 癟al覺ma ayr覺ca mantar sporlar覺n覺n yumurtalar覺n 羹zerine yerleerek gelimelerini de 繹nler. Sihlidlerin yumurtalar覺yla ilgilenmelerinin temelinde yumurtalar覺n temizliinin salanmas覺 vard覺r. Bunun i癟in d繹llenmemi yumurtalar覺 da yiyerek geriye kalan sal覺kl覺 yumurtalar覺n hastalanmas覺n覺 繹nlerler. Daha sonraki evrede ise yumurtalar覺 bulunduklar覺 yerlerinden alarak kumda kazd覺klar覺 oyuklardan birine g繹t羹r羹rler. Ta覺ma ilemini ise her seferinde a覺zlar覺na birka癟 yumurta alarak yaparlar. Biri 癟ukura giderken, dieri n繹bet bekler. Daha sonra yine ayn覺 ilem tekrarlan覺r. Yavrular yumurtadan 癟覺kt覺klar覺 zaman diiyle erkek onlar覺 dikkatle korur. Genellikle yumurtadan yeni 癟覺kan yavrular hep bir arada kal覺rlar, gruptan biri ayr覺ld覺覺nda dii ya da erkek bu yavruyu az覺na alarak tekrar dierlerinin yan覺na g繹t羹r羹r.

Temizlik konusunda hassas olan tek canl覺, Sihlid bal覺klar覺 da deildir. rnein dii k覺rkayak, yumurtalar覺n覺 herhangi bir mantar tehlikesine kar覺 korumak i癟in onlar覺 s覺k s覺k yalar. Daha sonra onlar覺n etraf覺nda b羹k羹lerek, yavrular yumurtadan 癟覺kana kadar onlar覺 d羹manlar覺ndan korur. Dii ahtapot ise yumurtalar覺n覺 bir kaya oyuuna koyarak onlar覺 s羹rekli izler. Dokuna癟lar覺yla da d羹zenli olarak temizler ve temiz su ile onlar覺 durular.

Brevis salyangoz 癟ikliti (Neoamprologus brevis)

Bilimsel g繹zlemlemeler i癟in doadan al覺n覺p akvaryumda tutulan ilk ciklit turudur. 6 cmlik boyuna ramen dier b羹y羹k Tanganika G繹l羹 ciklitleri ile uyum i癟ersinde yaayabilirler. D覺 g繹r羹n羹lerinden erkek dii ayr覺m覺n覺 yapmak zordur ama yetikin diilerin erkeklere g繹re daha k羹癟羹k boylu olmalar覺 bu ayr覺m覺 kolaylat覺r覺r. Tanganika G繹l羹n羹n neothauma t羹r salyangozlar覺n bulunduu 癟amurlu ve kumlu b繹lgeleri, bu bal覺覺n doal yaama alan覺d覺r. Bu y羹zden akvaryumlarda da bolca bo salyangoz kabuu bulunmas覺 gereklidir. Akvaryum talar ve bitkilerle bezenmeli ama bal覺klar覺n gezinebilecekleri geniliklerde kumluk alanlar bulunacak ekilde dekore edilmelidir. Bu ciklitler i癟in salyangoz kabuklar覺n覺n nemi kabuklar覺n s覺覺nma ve 羹reme yerleri olmas覺d覺r. Kabuklar覺 az覺 a癟覺k kalacak ekilde kuma g繹mer ve tehlike an覺nda i癟ine saklan覺rlar. Akvaryumcularda Neothauma cinsi salyangoz kabuu bulmak zor ise benzer bir yap覺ya sahip, yenilebilen salyangoz kabuu da ayn覺 ilevi g繹recektir. reme d繹neminde dii bal覺k, kuma g繹md羹羹 salyangoz kabuunun 20-30 kadar yumurta b覺rak覺r. Yumurtlamadan sonra dii d羹zenli olarak kabuun a覺z k覺sm覺nda yapt覺覺 kuyruk hareketleriyle i癟eriye taze suyun girmesini salar. Teritoryal erkek yumurtalar ve yavrularla dorudan ilgilenmese de geni bir s覺n覺r 癟izgisi i癟inde yuvan覺n dier bal覺klara kar覺 korunmas覺n覺 salar. 27簞C s覺cakl覺kta 5-6 g羹n sonra yumurtadan 癟覺kan yavrular artemia larvas覺 ve kaliteli toz yavru yemleriyle beslenebilirler. Dii yavrular覺na bakmay覺 ve onlar覺 korumay覺 2 hafta daha devam ettirecektir. Erkekler 6, diiler 4 cm. kadar b羹y羹r. Bu bal覺klar et癟ildir. T羹re 繹zg羹 karma akvaryumlarda beslenebilirler, en az 100 litrelik bir akvaryum gerekir. Bak覺m覺 tecr羹be ister. pH 7.5-8.5 aras覺nda olmal覺d覺r. 4-28簞C aras覺ndaki s覺cakl覺k uygundur.

Brikardi (Neolamprologus brichardi)

null

Tanganika Gol羹n羹n kayal覺k k覺y覺lar覺ndaki s覺 kesimler bu bal覺覺n doal yaam alanlar覺d覺r. Erkekleri 9-10 cm. b羹y羹yebilir. Diiler daha k羹癟羹kt羹r. Ayr覺ca erkeklerin al覺n k覺sm覺 daha yuvarlakt覺r. Kendi grubunun d覺覺ndaki bal覺klara kar覺 sald覺rgand覺r. T羹re 繹zg羹 karma akvaryumlarda beslenmelidirler. Kendinden daha k羹癟羹k yap覺l覺 bal覺klara zarar verebilir. En az 150 litrelik akvaryumlarda beslenmesi gerekir. pH 7.5-8.5 aras覺nda olmal覺d覺r. S覺cakl覺覺n 23-25C aras覺nda olmas覺 uygundur. Genellikle et癟il beslenen brikardiler doada k羹癟羹k su canl覺lar覺yla beslenirler. Akvaryumda bunlara canl覺 yem, midye, k覺y覺lm覺 karides verilebilir. Bak覺m覺 tecr羹be ister. Yumurtalar覺n覺 kaya kovuklar覺na b覺rak覺r. Dii fazlas覺 olmad覺覺 s羹rece monogamiktirler. iftlerin oluabilmesi i癟in en uygun y繹ntem, bir grup gen bal覺覺 bir araya koymakt覺r. Ortalama 50-100 yumurta gizli kaya kovuklar覺na b覺rak覺l覺r. B繹lge s覺n覺rlar覺 i癟inde 癟ok iyi korunan yavrular, b羹y羹d羹kten sonra da ebeveynler taraf覺ndan kovalanmaz ve yeni kardelerinin bak覺m覺na yard覺mc覺 olurlar. B繹ylece, doada da g繹r羹len, yabanc覺 bal覺klar覺n sokulmad覺覺 akraba kolonileri oluur. Yava b羹y羹yen yavrular, yakla覺k 8 ayda, boylar覺 4 cm iken cinsel olgunlua ula覺rlar.

Frontoza (Cyphotilapia frontosa)

null

Tanganika Gol羹n羹n kayal覺k k覺s覺mlar覺nda yaarlar. Olduk癟a salam, iri yap覺l覺 ve sert bal覺klard覺r. Bak覺m覺 tecr羹be gerektirir. En az 250 litrelik bir akvaryumda bak覺lmal覺d覺rlar. Erkekler 35, diiler 25 cm. kadar b羹y羹yebilirler. pH 8-9 aras覺nda olmal覺d覺r. 24-28簞C s覺cakl覺k uygundur. Erkek-dii ayr覺m覺 ok belirgin olmasa da erkekler daha iri yap覺l覺d覺r. Ayr覺ca erkeklerde al覺n h繹rg羹癟 daha belirgindir. Erkeklerin y羹zge癟leri diilerinkilerden daha g羹癟l羹d羹r. Dii, yumurtalar覺n覺 d羹z bir y羹zeye yap覺t覺r覺r. Uygun artlar saland覺覺nda 羹retimi zor say覺lmaz. Erkek bal覺k yumurtalar覺 d繹lledikten sonra dii bal覺k yumurtalar覺 toplar ve az覺nda kulu癟kaya b覺rak覺r. Yakla覺k 1 ay sonra yavrular 癟覺kar. Etil bir bal覺k olan frontoza, protein a覺rl覺kl覺 yemlerle beslenmelidir. Bah癟e solucan覺, artemia gibi canl覺 yemler de verilebilir.

Kalvus (Altolamprologus calvus)

null

Tanganika Gol羹n羹n s覺 ve kayal覺k k覺s覺mlar覺nda yaar. Erkekleri 13 cm. boya ula覺rken diiler 10 cm. boya ulaabilir. T羹re 繹zg羹 karma akvaryumlarda beslenmelidir. T羹rdalar覺na kar覺 sald覺rgand覺r. Yutamayaca覺 boydaki farkl覺 bal覺klar i癟in ise zarars覺zd覺r. Yava bir bal覺k olduu i癟in h覺zl覺 bal覺klar覺n bulunduu bir akvaryumda yeterince beslenemeyebilir. Et癟il bir bal覺kt覺r. Bu y羹zden protein a覺rl覺kl覺 beslenmeli, s覺k s覺k canl覺 yem takviyesi yap覺lmal覺d覺r. pH 7.5-8.5 aras覺nda olmal覺d覺r. 24-26簞C s覺cakl覺k uygundur. Bak覺m覺 tecr羹be gerektiren bu bal覺k en az 150 litrelik akvaryumda beslenmelidir. Dii, 100 kadar yumurtas覺n覺 bir kovuundaki dik bir y羹zeye s覺ralar. Genelde yumurtalar覺n yar覺s覺ndan 癟ou a癟覺lmadan bozulur. Yavrular da olduk癟a yava b羹y羹rler. 12 ayda erkekler yakla覺k 5,5 cm, diiler 3,75 cm boydayken cinsel olgunlua ula覺rlar.

Leptosoma (Cyprichromis leptosoma)

null

Tanganika G繹l羹n羹n g羹neyindeki b繹l羹mlerde yaarlar. 9-10 cm. boya ulaabilirler. Erkekler diilerden biraz daha iricedir. Karma akvaryumlarda beslenilmelidir. Etil beslenir. K羹癟羹k su canl覺lar覺 yerler. Bak覺m覺 tecr羹be gerektiren bu bal覺k en az 150 litrelik bir akvaryumda bak覺lmal覺d覺r. pH 7.5-8.5 aras覺nda olmal覺d覺r. 23-26簞C s覺cakl覺k uygundur. En az 6 bireyden oluan bir grup i癟inde beslenmesi gereken bir s羹r羹 bal覺覺d覺r. Suyun daha 癟ok s羹t d羹zeylerinde kal覺rlar ve geni y羹zme alan覺 gerektirirler. Bu hareketli t羹r羹n beslenecei akvaryum en az 200 litre hacminde olmal覺d覺r. Kumu kazmaz ve bitkilere zarar vermez. ok iyi s覺癟rad覺覺 i癟in b羹t羹n y羹zeyi kapatan bir akvaryum kapa覺 kullan覺lmal覺d覺r. Dier bir癟ok Afrika ciklitinin tersine yumurtlama tabanda deil, a癟覺k suda ger癟ekleir. ift, birbirinin etraf覺nda d繹nerek yumurta b覺rak覺r. Dii, yumurtalar覺 yere d羹meden az覺yla yakalar. D繹llenme yumurtalar diinin az覺ndayken gerekleir. Say覺s覺 genelde 20球i ge癟meyen yumurtalar覺n kulu癟ka s羹resi 25簞C s覺cakl覺kta ortalama 21 g羹nd羹r. Yavrular, yumurtadan 癟覺kar 癟覺kmaz artemia larvalar覺yla beslenebilecek kadar gelikindirler. Sadece bu t羹r羹n yaad覺覺 akvaryumlarda kulu癟kadaki diileri ayr覺 bir akvaryuma almak gerekmez; yetikin Leptosomalar yavrulara dokunmazlar.

Ac覺bal覺k (Rhodeus seiceus amarus)

null

Trakya, Marmara ve Karadenizde a覺r ak覺l覺 akarsular veya g繹llerde yaar. Bitkiler ve k羹癟羹k hayvanc覺klarla beslenir. Ortalama 5-6, en 癟ok 9 santimetreye kadar b羹y羹r. reme devresi nisan-haziran aras覺d覺r. Diisi uzun hortumuyla yumurtalar覺n覺 bir midyenin i癟ine ustaca b覺rak覺r. Erkek de spermlerini midyenin a癟覺l覺p-kapanarak emdii suya b覺rakarak yumurtalar覺 d繹ller. 2-3 haftada olgunlaan yavrular, midyeyi terk eder. B繹ylece k羹癟羹k c羹sselerine ramen emniyetli 羹reme tamamlan覺r.

Afangus (Aphanius fasciatus)

null

Ege ve Akdenizin sahillerine akan i癟 sularda yaar. eitli t羹rleri 羹lkemizde yayg覺nd覺r. Nehirlerin yava ak覺nt覺l覺 veya durgun b繹l羹mlerinde yuvalan覺r. Boylan 5-6 santimetre olur. Ac覺 ve tuzlu sulara da uyum g繹sterir. Kabuklular ve 繹zellikle su y羹zeyindeki sinek-b繹cek larvalar覺yla beslenir. Bahar aylar覺nda 羹remelerini yap覺p, yumurtalar覺n覺 su bitkilerinin 羹zerine b覺rak覺r. Akvaryum bal覺覺 olarak da yetitirilir.

Akya (Lichia amia)

null

Kuzu, 癟覺plak, leka ve iskender bal覺覺 olarak da an覺l覺r. Genelde 50-100 santimetre en 癟ok 180 santimetre ve 60 kilogram a覺rl覺kta olabilir. Yumuak癟alar, kabuklular ve k羹癟羹k bal覺klarla beslenerek, dipte k覺y覺lara yak覺n k羹癟羹k s羹r羹ler halinde dola覺r. Canavar bal覺klardand覺r, 癟evresindeki bal覺klar覺 yok edercesine yer. Ge癟mite 癟ok avlan覺lmas覺 nedeniyle neslinin t羹kenme tehlikesi vard覺r. Korunmas覺 gerekir.

Ankara amurbal覺覺 (Neomacheilus angorae)

null

Orta ve Dou Anadolunun g繹l ve akarsular覺n覺n 癟amurlu, kumlu ve sazl覺 zeminlerinde yay覺l覺 g繹sterir. Zeminlerden emdii 癟amurlardan, k羹癟羹k hayvanlar, b繹cekler ve larvalar覺 se癟erek beslenir. 襤smi de oradan gelir. 6-7 santimetreye kadar b羹y羹yebilir. ok s覺 sular覺n y羹ksek 覺s覺s覺na dayanabilir. May覺s-haziran aras覺nda yap覺kan yumurtalar覺n覺 k覺y覺lar覺n kumluk ve 癟ak覺llar覺na b覺rak覺r. Doa dengesini korur.

Ay Bal覺覺 (Mola mola)

null

Pervane bal覺覺 da denir. Okyanuslar ve Akdenizin a癟覺klar覺nda uzun g繹癟ler yapmadan, bazen derinlerde, bazen de su y羹zeyinde yan yatarak dola覺r. 襤yi y羹zemeyen, hareketsiz bir bal覺kt覺r. Deniz analar覺, ahtapot, m羹rekkep bal覺覺 ve dier bal覺klarla beslenir. 2.5-3 metre boydan 1,500 kilogram a覺rl覺a eriip 20-25 y覺l yaayabilir. Bahardan yaz sonlar覺na kadar 300 milyona varan yumurta d繹ker. Bu yumurtalar覺n 癟ou dier bal覺klara yem olur. Eti lezzetsiz ve k繹t羹 kokulu olduu i癟in insan besini y繹n羹 ve ekonomik deeri yoktur.

Aynal覺 Sazan (Cypr覺nus carpio)

null

Pullu sazan覺n 癟覺plak-癟izgili ve aynal覺 sazan olarak adland覺r覺lan yan t羹rlerinin 羹retime en elverili olan覺d覺r. Kolay 羹redii i癟in 癟eitli y繹relerde ve 繹zellikle baraj g繹llerinde 羹retimi yap覺lmaktad覺r. Yaam 繹yk羹s羹 pullu sazan gibidir. Ekonomik deeri 癟ok y羹ksektir. eitli 羹lkelerde y覺lda 200,000 ton sazan 羹retimi yap覺lmaktad覺r

Bakalyaro (Merlangius merlangus)

null

Mezgit ve gelincikle ayn覺 t羹rdendir. Karadenizde yayg覺n, Egede az bulunur. Genelde 15-20, en 癟ok 45-50 santimetre boyunda olur. Sahillerin 3-4 metreye kadar derinliklerindeki s覺lar覺n kumlu, 癟ak覺ll覺 ve yosunlu diplerinde, fazla g繹癟ler yapmadan yaar. Bal覺k yumurtalar覺, k羹癟羹k bal覺klar ve karides gibi canl覺larla beslenir. remelerini ubat-may覺s aras覺nda, sahillere yak覺n yerlerde yapar. Mezgitle e, beyaz ve lezzetli etiyle ekonomik deeri y羹ksektir.

Barbunya (Mullus barbatus)

null

S覺cak ve 覺l覺k denizlerin kumlu, 癟amurlu sahillerinde 300 metreye varan derinliklerinde s羹r羹ler halinde yaar. Ortalama 12-15 santimetreden en 癟ok 40 santimetreye kadar b羹y羹r. Suyun 覺s覺 artlar覺na g繹re derinlerden sahile, mevsimsel g繹癟ler yapar. 10 y覺l yaayabilir. Nisan-haziran aras覺 15-100,000 yumurta d繹ker. Etinin lezzeti ve bol avlan覺lmas覺yla ekonomik deeri y羹ksektir.

Berber Bal覺覺 ( Anthias anthias )

null

Hani ailesinden bir bal覺kt覺r. S覺cak ve 覺l覺man denizlerin kayal覺k, 癟ak覺l ve bazen 癟amurlu b繹lgelerinde ve 50-300 metre derinliklerde yaayan berber bal覺覺, 25 santimetre uzunlua eriebilir. Az bulunduu i癟in fazla ekonomik deeri yoktur. Denizlere renk g羹zellii verir. remeleri dier hani cinsi bal覺klar gibidir.

Berlam (Merluccius merluccius)

null

Il覺k denizlerin orta sular覺nda yaar. Ege, Marmara ve Akdenizde yayg覺n, Karadenizde seyrek bulunur. G羹nd羹zleri 80-300 metreye varan derin sularda, gezinip geceleri avlanmak i癟in k覺y覺lara ve y羹zeye yakla覺r. Kolyoz, 癟a癟a, hamsi ve benzeri k羹癟羹k bal覺klarla beslenir. En 癟ok 80-100 santimetre boy ve 10 kilogram a覺rl覺a eriebilir. May覺stan austosa kadar sahillere yak覺n yerlerde 羹remelerini yapar. Etinin lezzet ve kalitesi mezgitle etir. Taze olarak her mevsimde yendii i癟in ekonomik deeri y羹ksektir.

B覺y覺kl覺 Bal覺k (Barbus barbus)

null

Genelde 30-50 santimetre uzunlukta ve 0.5-2 kilogram, en 癟ok 3 kilogram a覺rl覺kta olur. B羹y羹klerine seyrek rastlan覺r. Oksijeni bol, h覺zl覺 akan nehirlerin berrak kum tabanl覺 b繹l羹mlerinde yaar. lkemizin 癟eitli y繹relerinde t羹rleri bulunur. May覺s-haziran aras覺nda 羹reme yapar ve 5,000-30,000 yumurta d繹ker. Bu devresinde yumurtalar覺 zehirlidir. Eti fazla deerli olmamakla beraber avc覺l覺覺 y繹n羹nden deerli bir bal覺kt覺r.

Bodur Yay覺n (lctalurus melas)

null

G羹neydoudaki akarsu ve g繹llerin kumlu, 癟amurlu zeminlerinde yaayan, 20-30, en 癟ok 45 santimetre boy ve 100-500 gram a覺rl覺kta olabilen bir yay覺n t羹r羹d羹r. Olduk癟a obur bir bal覺kt覺r. Omurgas覺zlar, k羹癟羹k bal覺klar, bal覺k larvalar覺 ve kurbaalar da dahil ne bulursa yer. Sular覺n 覺s覺 artlar覺na g繹re nisan-haziran aras覺nda kumlar覺n i癟ine yuva yapan dii, yumurtalar覺n覺 d繹kerek bunlar覺n olumas覺n覺 bekler. K覺l癟覺ks覺z eti 癟ok lezzetlidir. Ancak ekonomik deeri b繹lgeseldir.

B羹y羹kba Kayabal覺覺 (Gobius (Pon羹cola) kessleri)

null

Trakya ve Karadeniz K覺y覺lar覺na akan nehirlerde yayg覺nd覺r. Boylar覺 12-18, en 癟ok 22 santimetre olur. Ac覺 sular覺n tal覺k veya sert kumlu zeminlerinde dola覺p, nehirlerin i癟lerine girer. Yuva edindii b繹lgeye 癟ok bal覺d覺r, buraya zorla gelen bal覺klara sald覺rgan olur. K羹癟羹k kabuklular, bal覺klar ve yumuak癟alarla beslenir. Nisan-may覺s aras覺, diiler yumurtalar覺n覺 ince ipliklerle kumsallara yap覺t覺r覺r. Erkekler de g繹zc羹l羹k eder. Eti lezzetli ve sal覺a yararl覺d覺r. Ekonomik deeri b繹lgeseldir.

Camg繹z K繹pekbal覺覺 (Galeorhinusgaleus)

null

S覺cak ve 覺l覺k denizlerin 100 metrenin alt覺ndaki serin sular覺nda tek ba覺na yaayan, boylan 4-5 metreden 10-15 metreye ulaan, omurgas覺zlar (m羹rekkep bal覺覺, ahtapot, medusalar) ve s羹r羹 halindeki k羹癟羹k bal覺klan yiyerek beslenen bir k繹pek bal覺覺 t羹r羹d羹r. S覺cak yaz g羹nlerinde a覺r hareketlerle su y羹zeyinde y羹zer. Rahats覺z edilmezse sald覺rgan deildir. A癟覺k denizlerde erkek taraf覺ndan d繹llenen diiler, 8-14 aras覺 canl覺 yavru dourur. Baka 羹lkelerde yenilmesine ramen yakalananlar, 羹lkemizde bal覺k unu 羹retiminde kullan覺l覺r.

a癟a (Sprattus sprattus)

null

Sardalya-tirsi ailesindendir. Boyu 6-8 santimetre, Karadenizin bat覺s覺nda 13-15 santimetre olanlar覺na da rastlan覺r. Besinleri planktonlar ve bal覺k yavrular覺d覺r. S羹r羹ler halinde yaar. May覺s-Haziran aras覺nda 羹reme yapar. Eti fazla lezzetli deildir. Bu nedenle 繹zel avc覺l覺覺 yap覺lmaz. Buna kar覺n denizlerde ekonomik deeri 癟繹k y羹ksek olan uskumru, palamut, torik gibi bal覺klar i癟in yem deeri vard覺r. Kuzey Avrupa lkelerinde konservesi 癟eitli isimlerle pazarlan覺r.

amuka (Atherina hepsetus)

null

G羹m羹 t羹r羹ndendir. Fazla derin olmayan sahillerin s覺cak ve 覺l覺man sular覺nda, kumlu veya 癟ak覺ll覺 b繹lgelerde s羹r羹ler halinde ve bal覺k yavrular覺, kabuklular ve yumuak癟alarla beslenerek yaar. Suyun tuzluluk oran覺 ve oksijen deerine uyum g繹sterir. Bu nedenle g繹llerde bile yaayabilir. Boyu 10-12, en 癟ok 16-18 santimetre olabilir. Sular覺n b繹lgesel s覺cakl覺覺na g繹re nisan-eyl羹l aras覺nda 羹rer. Beyaz ve 癟ok lezzetli etiyle ekonomik deeri y羹ksektir.

apak Bal覺覺 (Abramis brama)

null

Marmara ve Karadenizin akarsu ve g繹llerinde, baz覺 t羹rleri de Ankara ve K覺rehirde yaar. Boylar覺 ortalama 30-40 santimetreden 70 santimetre ve 3 kilogramdan 6 kilograma ulaabilir. Kurtlar, b繹cekler ve yosunlarla beslenir. 10 y覺l yaayabilir. May覺s-Haziran aras覺 yakla覺k 100,000 yumurta ile 羹reme yapar. 1 kilogram覺n 羹st羹ndekilerin eti lezzetlidir; k羹癟羹kleri ise yem veya av bal覺覺 olarak deerlidir.

ipura (Spanis aurata)

null

Ege ve Akdenizin bu naml覺 bal覺覺, Marmarada seyrek bulunur. Ortalama 25-35 santimetre boy ve 0.5-3 kilogram a覺rl覺kta, en 癟ok 60 santimetre ve 6 kilogramda olabilir. Et癟il bir bal覺kt覺r. Kuvvetli 癟enesiyle k羹癟羹k kabuklular覺, bal覺klar覺 ve dier hayvanlar覺 kolayca yer. Yaz devresinde s覺larda, k覺 aylar覺nda da 35-40 metre derinliklerde yaar. 襤ki ya覺n 羹st羹ndekiler daha da derinlere iner. remeleri ekim-aral覺k aylar覺nda olur; 100-150,000 yumurta d繹ker. Eti 癟ok lezzetlidir. Ayr覺ca 羹retim k羹lt羹r羹ne uygunluu nedeniyle ekonomik deeri 癟ok y羹ksektir.

itari (Boops salpa)

null

Karag繹z ailesinden bir bal覺kt覺r. Sarpan bal覺覺 da denir. Boylar覺 45 santimetre olabilir. G繹r羹nt羹s羹 癟ok g羹zel fakat eti lezzetsizdir. Bu nedenle fazla ekonomik deer ta覺maz. Marmara, Ege ve Akdenizde bol, Karadenizde seyrek rastlan覺r. Yaam karakteri ve 羹remeleri, karag繹z cinsi bal覺klarda olduu gibidir.

izgili Mercan (Uthognathus mormyn覺s)

null

M覺rm覺r bal覺覺 da denir. Mercana g繹re v羹cudu daha uzundur. Genellikle Akdenizde bulunur ve en 癟ok 30 santimetreye kadar b羹y羹r. S覺 sular覺n bitkilerle 繹rt羹l羹 tal覺k, kayal覺k, kumluk b繹lgelerinde yaar. Ac覺 su b繹lgelerine de girer. Biyolojik yaam覺 karag繹z-mercan gibidir. Etinin lezzetli olmas覺na ramen az bulunan ve sadece taze t羹ketilen bir bal覺kt覺r.

izgili Orkinos (Katsowonus pelamis)

null

Karadeniz, Marmara ve Kuzey Egeye kadar sular覺m覺zda rastlanan orkinos t羹rlerinden biridir. Boyu ortalama 60-100 santimetre olur. Yemlendii bal覺k s羹r羹lerini 繹n羹ne katarak Karadenize 癟覺kar ve orada sular 覺s覺n覺nca 羹reme yapar. Bu gidi-geliler Karadeniz ve Marmaradaki yerli bal覺klar覺n doal dengesini oluturur. Etinin insan g覺das覺 olarak 癟eitli deerlendirilmesi ve avc覺l覺k y繹n羹yle a覺r覺 t羹ketimi, hem orkinos t羹r羹n羹 hem de onunla ak覺m salayan dier bal覺k t羹rlerini tehlikeli olarak etkilemektedir.

Da Alabal覺覺 (Salmo trutta macros羹gma)

null

oruh, Ege ve Konya Erelisi 癟evrelerinde da g繹llerinin souk, berrak ve temiz sular覺nda yaar. Zaman zaman nehirlere de girer. Bilimsel olarak d羹nyan覺n son buzul 癟a覺nda da g繹llerinde kal覺p, gelitii teorisi vard覺r. Boyu 40-60 santimetreden 1 metreye; a覺rl覺覺 da 1-3 kilogramdan 14 kilograma olabilir. 3-4 ya覺nda olgunla覺p g繹llerin buzla kapland覺覺 ekim-ocak aylar覺nda yumurtalar覺n覺 癟ak覺llara b覺rak覺r. Diileri yakla覺k 3,500 yumurta b覺rak覺r. ok lezzetli etinin yan覺 s覺ra sertlik ve 癟eviklii ile avc覺l覺覺 da deerlidir.

Deniz Alas覺 (Salmo trutta Iabrax)

null

Karadeniz alabal覺覺, som bal覺覺 olarak da tan覺n覺r. Somon bal覺覺 ile hem arkabal覺覺, hem de benzerlii vard覺r. Bir t羹r羹 de Akdenizde yaar. Genelde 50-80 santimetre boy ve 3-7 kg a覺rl覺ktan, en 癟ok 100 santimetre ve 25 kilograma erienlerine rastlan覺r. mr羹n羹n bir k覺sm覺n覺 denizde ge癟irdikten sonra 羹remek i癟in nehirlere girer. A覺rl覺覺na oranla 2,000-16,000 yumurta d繹ker. Kuvvetli 癟enesi olan y覺rt覺c覺 bir bal覺kt覺r. K羹癟羹k bal覺klar ve kabuklularla beslenir. Eti 癟ok lezzetli olduu gibi, yumurtas覺ndan da k覺rm覺z覺 havyar elde edilir. Ekonomik deeri 癟ok y羹ksektir.

Dere Alabal覺覺 (Salmo trutta fario)

null

Souk, temiz ve h覺zl覺 ak覺nt覺l覺 nehirlerde 癟evresine bal覺 olarak yaar. B繹lgesine k覺skan癟t覺r, baka bal覺klar覺n gelmesini istemez. Boylar覺 30-40, en 癟ok 60 santimetre ve 0.5-2 kilogram a覺rl覺kta olabilir. Yumuak癟alar ve yavru bal覺klarla beslenir. Erkekleri 2, diileri 3 ya覺nda olgunla覺p ekim-ocak aras覺nda yumurta b覺rak覺r. Zaman zaman ak覺nt覺lara kar覺 1.5-2 metre s覺癟rayarak y羹zer. En deerli tatl覺 su bal覺klar覺ndan biridir. Lezzetli ve yararl覺 etiyle ekonomik deeri 癟ok y羹ksektir.

Dere Kayabal覺覺 (Gobio gobio)

null

lkemiz akarsular覺nda 癟eitli t羹rleri yerine g繹re adlar al覺r. 5-6 y覺lda yava b羹y羹yerek 12-20 santimetre boya ula覺r. Fazla hareket etmeden sualt覺nda yatarak 繹mr羹n羹 ge癟irir. Nisan-Haziranda 12-18簞C sularda haftal覺k aral覺klarla 羹rer; diileri 1,000-3,000 yumurta verir. Eti lezzetlidir. B羹y羹k bal覺klar覺 avlamak i癟in yem olarak da kullan覺l覺r.

Dere Pisisi (Pleeuronectes Besus)

null

Nehirlerin denizlere kar覺an ac覺 su b繹lgelerinde veya akarsular覺n daha i癟erlerinde yaayan bir pisi t羹r羹d羹r. Akdenizde fazla rastlan覺r. Az ak覺nt覺l覺 sular覺n kumsal diplerinde fazla hareket etmeden yaar. Ortalama 25-30, en 癟ok 50 santimetre boyda olur. Et癟il bir bal覺kt覺r. Bulunduu b繹lgenin su 覺s覺s覺na g繹re deiik olarak ubat-may覺s aras覺nda 羹rer ve 800,000 yumurta b覺rak覺r. Eti 癟ok lezzetli ve ekonomik deeri y羹ksek bir bal覺kt覺r.

Dikence (Gasterosteus aculeatus)

null

Denizlerin k覺y覺 kesimlerinde, nehirlerin denize kar覺an ac覺 su b繹lgelerinde ve zaman zaman nehirlerde yaayan k羹癟羹k bir bal覺kt覺r. Boyu 7-9 santimetre olup v羹cudu kal覺n pullarla kapl覺d覺r. eitli renklerinin g羹zellii ve 300-1,000 dolay覺nda yumurtas覺n覺n erkek bal覺k taraf覺ndan bir yuva yap覺larak korunmas覺, dikenceyi ilgin癟 bir doa olay覺 yapar. Ekonomik bir deeri yoktur.

Dikenli K覺rlang覺癟 (Aspitrigl覺a cuculus)

null

K覺rlang覺癟 ailesinin bir t羹r羹d羹r. S覺rt 繹n y羹zge癟lerinin sivrilii ve uzunluu, yan taraflar覺ndaki sert kabuklarla k覺rlang覺癟tan ayr覺l覺r. Ege, Akdeniz ve Marmarada bulunur. Karadenizde rastlanmaz. En 癟ok 45 santimetre boyda olur. Denizlerimizde say覺s覺 k覺rlang覺癟tan daha azd覺r. Genelde 30 metre derinlikte durgun sularda, bazen de 100-250 metre derinlie inerek yaar. Eti lezzetli ve yararl覺d覺r. Ekonomik deeri vard覺r.

Dikenli ks羹z (Prestedion cataphractum)

null

襤sim benzerliine kar覺n k覺rlang覺癟 ailesinden 繹ks羹z ile soydal覺覺 yoktur. Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinin 30-400 metreye varan derinliklerin kumlu, 癟ak覺ll覺 yosun kapl覺 zeminlerinde yaar. Boylar覺 10-15, en 癟ok 30 santimetre olabilir. K羹癟羹klerine m覺c覺r, b羹y羹klerine 癟uka denir. iftler halinde gezerek yosunlar, otlar, yumuak癟alar ve k羹癟羹k kabuklularla beslenir. May覺s-temmuz aras覺 羹rer. Eti lezzetlidir fakat 癟ok seyrek bulunur.

Dil Bal覺覺 (Amogtossus latema)

null

Denizlerimizde 10 metreden 300-500 metreye kadar derinliklerinde, kumlu, 癟amurlu veya 癟ak覺ll覺 diplerinde fazla hareket etmeden ve uzun g繹癟ler yapmadan yaar. Boylar覺 20-25 santimetre olur. Dipteki omurgas覺zlar, k羹癟羹k bal覺klar ve b繹ceklerle beslenir. Bahardan itibaren k覺y覺lara sokularak haziran-temmuz aras覺nda 羹reme yapar. K覺 aylar覺nda eti dolgun ve lezzetli olur. Genelde her mevsimde bulunan, ekonomik deeri y羹ksek olan bir bal覺kt覺r.

D羹lger (Zeus faber)

null

Boyu 50-60 santimetreye ulaan d羹lger bal覺覺, ge癟ici bal覺kt覺r. May覺sta Marmaradan Karadenize 癟覺kar. Akdeniz, Ege, Marmara ve k覺smen de Karadenizde yaayan, kal覺n pullarla 繹rt羹l羹 d羹lger bal覺覺, etobur bir bal覺kt覺r. B羹y羹k az覺yla kendinden k羹癟羹k pek 癟ok bal覺覺 yutarcas覺na yer. Genelde 60-70 santimetre derinliklerde yaar. K覺 mevsiminden sonra sular覺n 覺s覺nmas覺yla may覺s ay覺ndan balayarak temmuz sonuna kadar 羹remelerini s羹rd羹r羹r. D羹lger bal覺覺, 襤zmir-Antalya aras覺 y繹relerimizde peygamber, dikenli peygamber bal覺覺 olarak da tan覺n覺r. Eti lezzetli, beyaz ve yararl覺d覺r.

Egrez Bal覺覺 (Vimba vm覺ba)

null

Kuzey Ege, Marmara, Trakya ve G繹ller B繹lgesinde yay覺l覺 g繹sterir. D羹z ve a覺r ak覺l覺 sular覺n, kumluk, 癟amurlu zeminlerinde yaar. Boylar覺 25-35 santimetre en 癟ok 50 santimetre ve 450-500 gram a覺rl覺kta olur. 3-4 ya覺nda olgunlua eriip may覺s-haziran aras覺 羹reme yapar. Etinin g羹zellii ve bolca avlan覺lmas覺yla ekonomik deeri vard覺r.