Etiket: Frans覺z bilim adam覺

Yamur Damlas覺n覺n S覺rr覺

Yamur,bulutlardan su eklinde yaan ya覺 bi癟imidir. Yamur taneleri d羹me esnas覺nda kuru havadan ge癟erken bir k覺sm覺n覺n veya tamam覺n覺n buharlamas覺 sonucu bulut tabandan aa覺 doru s羹n羹yormu gibi g繹r羹n羹r buna virga denilir. Bilim adamlar覺n覺n yamurun oluumu ve ya覺覺 ile ilgili a癟覺klamalar覺 Bergeron S羹reci olarak adland覺r覺l覺r. Ayr覺ca yaz覺n baz覺 g羹nlerde bulut olduu halde yamur yamamas覺n覺n sebebi hava k羹tlesinin ta覺d覺覺 toplam su miktar覺n覺n az olmas覺 sebebiyle yeterince ya覺 yapacak kadar younlamamas覺d覺r. Yapay yamurlar ise havan覺n bulutlu olduu g羹nlerde bulutlara g羹m羹 iyod羹r bulutu s覺k覺larak yad覺r覺l覺r. Havada bulut olmazsa asla yapay yamur yad覺r覺lamaz. Yamurun olumas覺nda iki durum ortaya 癟覺k覺yor. Younlama ve buharlama. G羹ne 覺覺覺n覺n etkisi ile her g羹n y羹z binlerce metrek羹p su buharlaarak atmosfere doru y羹kseliyor. Ve y羹kseldik癟e soumaya bal覺yor. yle biran geliyor ki su buhar覺 覺s覺n覺n 癟ok d羹羹k olduu bir b繹lgeye geliyor.

Souk hava katman覺na rastlayan buhar tanecikleri havadaki toz par癟ac覺klar覺na tutunarak su damlalar覺 haline d繹n羹羹yor. Bunlar birleerek bulutlar覺 oluturuyor. Bu su damlac覺klar覺n覺n yery羹z羹ne d羹mesi yani yamur oluturmas覺 i癟in belirli bir b羹y羹kl羹e gelmesi gerekiyor. Bu da y羹z binlerce su damlac覺覺n覺n birlemesi anlam覺na geliyor. Yeterli b羹y羹kl羹e ula覺nca yer癟ekiminin etkisiyle yere d羹meye bal覺yor. B羹t羹n bu anlatt覺覺m覺z ilemler ise ortalama 8 g羹n s羹r羹yor. Sizlere bir soru; yaan yamurun s羹resi neye bal覺? Bir bulutun yar覺s覺 yamur olarak yaar bu da tahminen 30 dakika s羹rer. Ama bulutlar devaml覺 oluursa yamur g羹nlerce yaar. Peki hava kapal覺 olduu halde bazen yamur yamaz bunun sebebi ise; su damlalar覺n覺n s覺cak ve kuru bir hava katman覺ndan ge癟iyor olmas覺d覺r. Burada su damlalar覺 yeniden buharla覺r ve yamur olumaz.

Hi癟 dikkatinizi 癟ekti mi bilmiyorum, saanak yamur yaarken ilk taneler her zaman daha iridir. Bunun sebebi de yamur damlalar覺n覺n yery羹z羹ne inerken souk ve nemli hava ile kar覺lamas覺d覺r. Souk ve nemli katmandan ge癟en damlalar buharlamadan yery羹z羹ne inerler. Bu s覺rada hacim y繹n羹nden b羹y羹d羹kleri gibi havan覺n nemini de ald覺klar覺 i癟in daha da b羹y羹rler. Ve saanak yamurda ilk taneler daha b羹y羹k olur. Arkadan gelen damlalar ise nemi azalm覺 bir katmandan ge癟tikleri i癟in ilk tanelerden daha k羹癟羹kt羹r. Yamurun yamas覺 i癟in su damlalar覺n覺n belirli bir b羹y羹kl羹e gelmesi gerektiin s繹ylemitik. Bu da damlalar覺n birbiri ile birlemesi ile olmaktad覺r. Bu birleme iki t羹rl羹 olur. arp覺ma ile birleme ve kristalleme ile birleme.

arp覺ma ile Birleme

Buluttaki su tanecikleri r羹zgar覺n etkisi ile bir oraya bir buraya itilirler. Birbirlerine 癟arpt覺k癟a birleerek su damlac覺klar覺n覺 olutururlar. Oluan su damlac覺klar覺 da k羹meleerek su damlalar覺n覺 meydana getirirler. Bu damlalar belirli bir a覺rl覺a ula覺nca havadan daha a覺r hale gelerek yere yamur olarak d羹erler.

Kristalleme Yolu ile Birleme

Hava s覺cakl覺覺 birdenbire d羹erse su tanecikleri donarak buz kristallerini olutururlar. Bu kristaller yere d羹erken daha s覺cak bir hava katman覺n覺n i癟inden ge癟er. Burada eriyip yery羹z羹ne yamur olarak iner.

Yamur

Yamur

Yamur

Yamur

Yamur

Yamur

Havada oluan bir yamur damlas覺n覺n yer 癟ekimiyle yere doru hareketi s覺ras覺nda havan覺n direnciyle kar覺lat覺覺n覺 belirten bilim adamlar覺, bu durumun, damlalar覺n yery羹z羹ne 癟arpmadan 繹nce d羹zlemesine ve par癟alanmas覺na neden olduunu kaydetti. Sonu癟lar覺 Nature Physics bilim dergisinin son say覺s覺nda yay覺mlanan arat覺rma, neden yery羹z羹ne d羹en yamur damlalar覺n覺n farkl覺 olduu sorusuna yan覺t veriyor.

Yamur

Yamur

Yamur

Yamur

Yamur