Etiket: Kad覺rga Liman覺nda

Mimar Sinan

Mimar Sinan veya Koca Mim璽r Sin璽n 璽 (Sinaneddin Yusuf – Abdulmennan olu Sinan) (d. 29 May覺s 1489 A覺rnas Kayseri – 繹. 9 Nisan 1588, 襤stanbul), Osmanl覺 ba mimar覺 ve inaat m羹hendisi. Osmanl覺 padiahlar覺 I. S羹leyman, II. Selim ve III. Murat d繹nemlerinde ba mimar olarak g繹rev yapan Mimar Sinan, yap覺tlar覺yla ge癟mite ve g羹n羹m羹zde d羹nyaca tan覺nm覺t覺r. En b羹y羹k bayap覺t覺, ustal覺k eserim dedii Selimiye Camisidir.

Mimar Sinan

Yavuz Sultan Selim zaman覺nda devirme olarak 襤stanbula getirildi. Zeki, gen癟 ve dinamik olduu i癟in se癟ilenler aras覺ndayd覺. Sinan, At Meydan覺ndaki saraya verilen 癟ocuklar i癟inde mimarl覺a 繹zendi, vatan覺n balar覺nda ve bah癟elerinde suyollar覺 yapmak, kemerler meydana getirmek istedi. Devrinin mahir ustalar覺 mahiyetinde han, 癟eme ve t羹rbe inaat覺nda 癟al覺t覺. 1514猓e ald覺ran, 1517淄e M覺s覺r seferlerine kat覺ld覺. Kanun簾 Sultan S羹leyman zaman覺nda yeni癟eri oldu ve 1521淄e Belgrad, 1522淄e Rodos seferinde bulunarak atl覺 sekban oldu. 1526淄a kat覺ld覺覺 Moha癟 Meydan Muharebesinden sonra s覺ras覺 ile acemi olanlar yayaba覺l覺覺, kap覺 yayaba覺l覺覺 ve zenberek癟iba覺l覺a y羹kseldi.

1532淄e Alman, 1534淄e Tebriz ve Badat seferlerinden d繹n羹te Haseki r羹tbesi ald覺. Badat seferinde Van Kalesi Muhasaras覺nda, g繹l 羹zerinde nakliyat yapan kalyonlara top yerletirdi.

Korfu, Pulya (1537) ve Moldovya (1538) seferlerine kat覺lan Mimar Sinan, Moldovya (Kara Budan) seferinde Prut nehri 羹zerine on羹癟 g羹nde kurduu k繹pr羹 ile Kanun簾 Sultan S羹leyman覺n takdirini kazand覺. Ayn覺 sene ba mimarl覺a y羹kseldi.

Mimar Sinan, kat覺ld覺覺 seferlerde Suriye, M覺s覺r, Irak, 襤ran, Balkanlar, Viyanaya kadar G羹ney Avrupay覺 g繹r羹p mimari eserleri inceledi ve kendisi de bir癟ok eser verdi. 襤stanbulda devrin en mehur mimarlar覺 ile Bayezid Camiinin ustas覺 Mimar Hayreddin ile tan覺t覺.

Mimar Sinan

Baz覺 Eserleri

Sinan覺n mimarba覺l覺a getirilmeden evvel yapt覺覺 羹癟 eser dikkat 癟ekicidir. Bunlar Halepde H羹sreviye K羹lliyesi, Gebzede oban Mustafa Paa K羹lliyesi ve 襤stanbulda H羹rrem Sultan i癟in yap覺lan Haseki K羹lliyesidir.

Mimarba覺 olduktan sonra verdii 羹癟 b羹y羹k eser, Onun sanat覺n覺n gelimesini g繹steren basamaklar gibidir. Bunlar覺n ilki, ehzadeba覺 Camii ve K羹lliyesidir. K羹lliyede ayr覺ca imaret, tabhane (mutfak), kervansaray ve bir sokak ile ayr覺lm覺 medrese bulunmaktad覺r.

S羹leymaniye Camii, Mimar Sinan覺n 襤stanbuldaki en muhteem eseridir. Yirmi yedi metre 癟ap覺ndaki b羹y羹k kubbe, zeminden itibaren tedricen y羹kselen binan覺n 羹zerine gayet nispetli ve ahenkli bir ekilde oturtulmutur. S羹k羶net ve asaleti ifade eden bu sade ve ahenkli g繹r羹n羹羹 ile S羹leymaniye Camii, olgunlam覺 bir mimariyi temsil etmektedir. Sekiz ayr覺 binadan meydana gelen S羹leymaniye Camii ve K羹lliyesi, Fatihten sonra ehrin ikinci 羹niversitesi olmutur.

Mimar Sinan覺n en g羹zel eseri, seksen ya覺nda yapt覺覺 Edirne Selimiye Camiidir. Selimiyenin kubbesi, Ayasofya kubbesinden daha y羹ksek ve derindir. 31,50 metre 癟ap覺ndaki kubbe, sekizgen eklindeki g繹vde 羹zerine oturmutur. 癟 erefeli ince minarelerine 羹癟 kii ayn覺 anda birbirini g繹rmeden 癟覺kabilmektedir. Sinan bu camiin ustal覺k eseri olduunu ve b羹t羹n sanat覺n覺 Selimiyede g繹sterdiini belirtmektedir.

Mimar Sinan, g繹rd羹羹 b羹t羹n eserleri b羹y羹k bir dikkatle incelemi, fakat hi癟birini aynen taklit etmeyip, sanat覺n覺 devaml覺 gelitirmi ve yenilemitir. Eserlerindeki s羹tunlar, duvarlar ve dier k覺s覺mlar ta覺d覺klar覺 y羹ke mukavemet edebilecek miktardan daha kal覺n deildir. Kulland覺覺 b羹t羹n mimari unsurlarda bu hesap dikkati 癟eker. Mimar Sinan ayn覺 zamanda bir ehircilik uzman覺d覺r. Yapaca覺 eserin, 繹nce 癟evresini tanzim ederdi. Yer se癟iminde de b羹y羹k baar覺 g繹stermi ve eserlerini, 癟evresine en uygun tarzda yerletirmitir.

imdiki Mimarlar覺n rnek Almas覺 Dileiyle

Mimar覺n 癟ok say覺daki eserini inceleyenler, Sinan覺n depreme kar覺 bilinen ve gereken t羹m tedbirleri ald覺覺n覺 s繹ylemekteler. Bu tedbirlerden biri, temelde kullan覺lan taban harc覺d覺r. Sadece Sinan覺n eserlerinde g繹rd羹羹m羹z bu har癟 sayesinde, deprem dalgalar覺 emilir, etkisiz hale gelir. Yine yap覺lar覺n yer se癟imi de ilgin癟. Zeminin salamlamas覺 i癟in kaz覺klarla topra覺 s覺k覺t覺rm覺 dayanak duvarlar覺 ina ettirmi. Mesela S羹leymaniyenin temelini 6 y覺l bekletmesi, temelin zemine tam olarak oturmas覺n覺 salamak i癟indir.

Mimar Sinan, yap覺lar覺nda ayr覺ca drenaj ad覺 verilen bir kanalizasyon sistemi de kurmutur. Drenaj sistemiyle yap覺n覺n temellerinin sulardan ve nemden korunarak dayan覺kl覺 kalmas覺 繹ng繹r羹lm羹t羹r. Ayr覺ca yap覺n覺n i癟indeki rutubet ve nemi d覺ar覺 atarak souk ve s覺cak hava dengelerini salayan hava kanallar覺 kullanm覺. Bunlar覺n d覺覺nda yaz覺n suyun ve topra覺n 覺s覺nmas覺ndan dolay覺 oluan buhar覺n, yap覺n覺n temellerine ve i癟ine girmemesi i癟in tahliye kanallar覺 kullanm覺t覺r. Buhar tahliye ve rutubet kanallar覺 drenaj kanallar覺na bal覺 olarak uygulamaya konulmutur. 襤te Sinan覺n eserlerini inceleyen ve bir癟ounu da restore eden Mimar Abd羹lkadir Akp覺nar覺n s繹yledikleri:

Kar覺lat覺覺m bir 繹zellikten dolay覺 g繹zlerime inanamad覺m. Sinan覺n eserlerinde en ufak bir 癟覺kt覺 ve desen dahi tesad羹f deil. Renklere bile bir fonksiyon y羹klenmi. 羹nk羹 yap覺y覺 her eyi ile bir b羹t羹n olarak ele alm覺. B羹t羹n 繹l癟羹lerini ebcet hesab覺na g繹re yapm覺 ve bir ana temay覺 temel alm覺. l癟羹lerini asal say覺ya g繹re yapm覺 ve onun katlar覺n覺 temel alm覺. 襤lmini din ile b羹t羹nletirip m羹kemmel eserler ortaya koymu. rnein Sinan Kuran-覺 Kerimde ge癟en Biz dalar覺 yery羹z羹ne 癟ivi gibi g繹md羹k色 ayetinden etkilenerek yap覺lar覺n覺n yeralt覺ndaki k覺sm覺n覺 ona g繹re ina etmi. Yap覺lar覺 hislerine g繹re deil, matematiksel olarak oluturmu. Bug羹n羹n teknolojisi bile Sinan覺n yapm覺 olduu baz覺 uygulamalar覺 癟繹zemiyor. K羹resel ve piramidal uygulamalar覺n覺n bir baka benzeri daha yok. Ama bunlar覺n hepsi estetik salad覺覺 gibi yap覺n覺n salaml覺覺n覺 da pekitirmitir.

Mimar Sinan T羹rbesi

S羹leymaniye Camiinin eski aalar kap覺s覺n覺n kar覺 k繹esinde, yol ayr覺m覺nda 羹癟gen bir alandad覺r. nde som mermerden yap覺lm覺 bir sebil g繹r羹lmektedir. Sebilin arkas覺ndaki ufak mezarl覺kta 6 s羹tunlu, 羹st羹 繹rt羹l羹 ve etraf覺 a癟覺k t羹rbede Mimar Sinan覺n mezar覺 bulunmaktad覺r. T羹rbesini 繹l羹m羹nden az 繹nce kendisi yapm覺t覺r. 1933 y覺l覺nda Mimar Vasfi Egeli taraf覺ndan restore edilmitir. Sandukan覺n u癟lar覺 ile 羹zerindeki burma kavuk, mermerdendir. Sokaa bakan demir parmakl覺kl覺 bir pencereden t羹rbe g繹r羹n羹r.

Mimar Sinan覺n Eserleri

Mimar Sinan 92 camii, 52 mescit, 57 medrese, 7 dar羹lkurra, 22 t羹rbe, 17 imaret, 3 dar羹ifa (hastane) 5 suyolu, 8 k繹pr羹, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 tane de hamam olmak 羹zere 375 eser vermitir.

Camiler

 1. 襤stanbul S羹leym璽niye C璽mii
 2. 襤stanbul ehz璽deba覺 C璽mii
 3. Haseki Camii
 4. Mihrimah Sultan Camii (Edirnekap覺)
 5. Mihrimah Sultan C璽mii (sk羹dar)
 6. R羹stem Paa C璽mii (Tahtakale)
 7. Sokullu Mehmed Paa C璽mii (Kad覺rga Liman覺)
 8. Sokullu Mehmed Paa C璽mii (Azapkap覺s覺)
 9. Sokullu Mehmed Paa C璽mii (B羹y羹k癟ekmece)
 10. Odaba覺 C璽mii (Yenikap覺)
 11. Ham璽m簾 H璽tun C璽mii (Sulumanast覺r)
 12. Ferruh Keth羹d璽 C璽mii (Balat Kap覺s覺 i癟i)
 13. Kara Camii (Sofya)
 14. Kazasker 襤vaz Efendi Camii
 15. K覺l覺癟 Ali Paa Camii (Tophane)
 16. Ah簾 elebi C璽mii (襤zmir 襤skelesi yak覺n覺)
 17. Eb羹l-Fazl C璽mii (Toph璽ne 羹st羹)
 18. Sinan Paa Camii (Beiktata)
 19. Eski V璽lide C璽mii (sk羹dar)
 20. Ferhad Paa C璽mii (atalca)
 21. Draman Yunus Camii
 22. Gazi Ahmet Paa Camii
 23. Had覺m 襤brahim Paa Camii
 24. Abdurrahman Paa Camii (Kastamonu, Tosya)
 25. Molla elebi Camii
 26. Nianc覺 Paa elebi C璽mii (Kiremitlik)
 27. Piyale Paa Camii
 28. R羹stem Paa C璽mii (Tahtakale)
 29. Selimiye Camii (Edirne)
 30. Z璽l Mahm羶d Paa C璽mii (Ey羹p)
 31. avuba覺 Camii (S羹tl羹ce)
 32. 襤skender Paa C璽mii (Kanl覺ca)
 33. ah Sultan Camii (Ey羹p)
 34. ehzade Camii (ehzadeba覺)
 35. ehz璽de Cihangir C璽mii (Toph璽ne)
 36. emsi Ahmed Paa C璽mii (sk羹dar)
 37. Osman ah V璽lidesi C璽mii (Aksaray)
 38. Sultan B璽yez簾d K覺z覺 C璽mii (Yenibah癟e)
 39. Ahmed Paa C璽mii (Topkap覺)
 40. Sokullu Mehmed Paa C璽mii (Hafsa, Trakya)
 41. Sokullu Mehmed Paa C璽mii (Burgaz)
 42. 襤br璽him Paa C璽mii (Silivrikap覺)
 43. B璽li Paa C璽mii (H羹srev Paa T羹rbesi yak覺n)
 44. Hac覺 Evhad C璽mii (Yedikule yak覺n覺)
 45. Kazasker Abdurrahm璽n elebi C璽mii (Molla G羹r璽n簾)
 46. Mahm羶d Aa C璽mii (Ah覺rkap覺 yak覺n覺)
 47. Hoca H羹srev C璽mii (Kocamustafa Paa)
 48. Defterdar S羹leym璽n elebi C璽mii (sk羹pl羹 emesi yak覺n覺)
 49. Yunus Bey C璽mii (Balatta)
 50. H羹rrem avu C璽mii (Yenibah癟e yak覺n覺)
 51. Sinan Aa C璽mii (K璽d覺 emesi yak覺n覺)
 52. S羹leym璽n Suba覺 C璽mii (Unkapan覺)
 53. Kas覺m Paa C璽mii (Ters璽ne yak覺n覺)
 54. Muhiddin elebi C璽mii (Toph璽ne)
 55. Molla elebi C璽mii (Toph璽ne Beikta aras覺)
 56. oban Mustafa Paa C璽mii (Gebze)
 57. Pertev Paa C璽mii (襤zmit)
 58. R羹stem Paa C璽mii (Sapanca)
 59. R羹stem Paa C璽mii (Samanl覺)
 60. R羹stem Paa C璽mii (Bolvadin)
 61. R羹stem Paa C璽mii (Rodoscukta)
 62. Mustafa Paa C璽mii (Bolu)
 63. Ferhad Paa C璽mii (Bolu)
 64. Mehmed Bey C璽mii (襤zmit)
 65. Osman Paa C璽mii (Kayseri)
 66. Hac覺 Paa C璽mii (Kayseri)
 67. Cen璽b簾 Ahmed Paa C璽mii (Ankara)
 68. Lala Mustafa Paa C璽mii (Erzurum)
 69. Sultan Al璽eddin Sel癟羶k簾 C璽miinin (orum) yenilenmesi
 70. Abd羹ssel璽m C璽miinin (襤zmit)yenilenmesi
 71. Kiliseden d繹nme Eski C璽minin (襤znik) Sultan S羹leym璽n taraf覺ndan yeniden yapt覺r覺lmas覺,
 72. H羹sreviye (H羹srev Paa)C璽mii (Haleb)
 73. Sultan Mur璽d C璽mii (Manisa)
 74. Orhan C璽miinin (K羹tahya)yenilenmesi
 75. K璽be-i er簾fin kubbelerinin t璽miri
 76. H羹seyin Paa C璽mii (K羹tahya)
 77. Sultan Selim C璽mii (Karap覺nar)
 78. Sultan S羹leym璽n C璽mii (am, G繹k Meyda)
 79. Tal覺k C璽mii (Mahm羶d Paa i癟in, Edirne)
 80. Defterdar Mustafa elebi C璽mii (Edirne)
 81. Haseki Sultan C璽mii (Edirne, Mustafa Paa K繹pr羹s羹 ba覺)
 82. Cedid Ali Paa C璽mii (Babaeski)
 83. Semiz Ali Paa C璽mii (Ereli)
 84. Bosnal覺 Mehmed Paa C璽mii (Sofya)
 85. Sofu Mehmed Paa C璽mii (Hersek)
 86. Maktul Mustafa Paa C璽mii (Budin)
 87. Firdevs Bey C璽mii (Isparta)
 88. Memi Kethud璽 C璽mii (Ulal覺)
 89. Tatar Han C璽mii (K覺r覺m, G繹zleve)
 90. Vezir Osman Paa C璽mii (T覺rhala)
 91. R羹stem Keth羹d璽s覺 Mehmed Bey C璽mii (T覺rhala)
 92. Mesih Mehmed Paa C璽mii (Yenibah癟e)

Medreseler

 1. Sultan S羹leym璽n Medresesi (Mekke)
 2. S羹leym璽niye Medreseleri (襤stanbul)
 3. Yavuz Sultan Selim Medresesi (Hal覺c覺lar K繹k羹)
 4. Sultan Selim Medresesi (Edirne)
 5. Sultan S羹leym璽n Medresesi (orlu)
 6. ehz璽de Sultan Mehmed Medresesi (襤stanbul)
 7. Haseki Sultan Medresesi (Avratpazar覺)
 8. V璽lide Sultan Medresesi (sk羹dar)
 9. Kahriye Medresesi (Sultan Selim yak覺n覺)
 10. Mihrimah Sultan Medresesi (sk羹dar)
 11. Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekap覺)
 12. Mehmed Paa Medresesi (Kad覺rga)
 13. Mehmed Paa Medresesi (Ey羹p)
 14. Osman ah V璽lidesi Medresesi (Aksaray yak覺n覺)
 15. R羹stem Paa Medresesi (襤stanbul)
 16. Ali Paa Medresesi (襤stanbul)
 17. Ahmed Paa Medresesi (Topkap覺)
 18. Sofu Mehmed Paa Medresesi (襤stanbul)
 19. 襤br璽him Paa Medresesi (襤stanbul)
 20. Sin璽n Paa Medresesi (Beiktata)
 21. 襤skender Paa Medresesi (Kanl覺ca)
 22. Kas覺m Paa Medresesi
 23. Ali Paa Medresesi (Babaeski)
 24. M覺s覺rl覺 Mustafa Paa Medresesi (Gebze)
 25. Ahmed Paa Medresesi (襤zmit)
 26. 襤br璽him Paa Medresesi (s璽 Kap覺s覺)
 27. emsi Ahmed Paa Medresesi (sk羹dar)
 28. Kap覺 Aas覺 Mahm羶d Aa Medresesi (Ah覺rkap覺)
 29. Kap覺aas覺 C璽fer Aa Medresesi (Soukkuyu)
 30. Ahmed Aa Medresesi (apa)
 31. H璽mid Efendi Medresesi (Filyokuu)
 32. M璽l羶l Emir Efendi Medresesi (Karag羹mr羹k)
 33. mm-i Veled Medresesi (Karag羹mr羹k)
 34. 癟ba Medresesi (Karag羹mr羹k)
 35. Kazasker Perviz Efendi Medresesi (F璽tih)
 36. H璽cegiz璽de Medresesi (F璽tih)
 37. Aaz璽de Medresesi (襤stanbul)
 38. Yahya Efendi Medresesi (Beiktata)
 39. Defterdar Abd羹ssel璽m Bey Medresesi (K羹癟羹k癟ekmece)
 40. T羶t簾 K璽d覺 Medresesi (F璽tih)
 41. Hak簾m Mehmed elebi Medresesi (K羹癟羹kkaraman)
 42. H羹seyin elebi Medresesi (aramba)
 43. ahkulu Medresesi (襤stanbul)
 44. Emin Sin璽n Efendi Medresesi (K羹癟羹kpazar)
 45. Yunus Bey Medresesi (Draman)
 46. Karc覺 S羹leyman Bey Medresesi
 47. H璽cce H璽tun Medresesi (sk羹d羹r)
 48. Defterdar erifez璽de Medresesi (K璽d覺癟emesi)
 49. K璽d覺 Hak簾m elebi Medresesi (K羹癟羹kkaraman)
 50. Kirmasti Medresesi
 51. Sekban Ali Bey Medresesi (Karag羹mr羹k)
 52. Nianc覺 MehmedBey Medresesi (Alt覺mermer)
 53. Keth羹d璽 H羹seyin elebi Medresesi (SultanSelim)
 54. G羹lfem H璽tun Medresesi (sk羹dar)
 55. H羹srev Keth羹d璽 Medresesi (Ankara)
 56. Mehmed Aa Medresesi (atal癟eme)

K羹lliyeler

 1. Haseki K羹lliyesi
 2. Sokollu Mehmed Paa K羹lliyesi

D璽r羹lkurr璽lar

 1. Sultan S羹leyman Han D璽r羹lkurr璽as覺 (襤stanbul)
 2. V璽lide Sultan D璽r羹lkurr璽s覺 (sk羹dar)
 3. H羹srev Keth羹d璽 D璽r羹lkurr璽s覺 (襤stanbul)
 4. Mehmed Paa D璽r羹lkurr璽s覺 (Ey羹p)
 5. M羹ft羹 Sadi elebi D璽r羹lkurr璽s覺 (K羹癟羹kkaraman)
 6. Sokullu Mehmed Paa D璽r羹lkurr璽s覺 (Ey羹p)
 7. K璽d覺z璽de Efendi D璽r羹lkurr璽s覺 (F璽tih)

T羹rbeler

 1. Yahya Efendi T羹rbesi (Beiktata)
 2. Barbaros Hayreddin Paa T羹rbesi (Beiktata)
 3. Arap Ahmed Paa T羹rbesi (F覺nd覺kl覺)
 4. Sultan S羹leym璽n T羹rbesi (S羹leymaniye)
 5. ehz璽de Sultan Mehmed T羹rbesi (ehz璽deba覺)
 6. Sultan Selim T羹rbesi (Ayasofya civ璽r覺)
 7. H羹srev Paa T羹rbesi (Yenibah癟e)
 8. ehz璽deler T羹rbesi (Ayasofya)
 9. Vezir-i 璽zam R羹stem Paa T羹rbesi (ehz璽de T羹rbesi yak覺n覺)
 10. Ahmed Paa T羹rbesi (Ey羹p)
 11. Mehmed Paa T羹rbesi (Topkap覺)
 12. ocuklar覺 i癟in in璽 ettii t羹rbe
 13. Siyavu Paa T羹rbesi (Ey羹p)
 14. Siyavu Paan覺n 癟ocuklar覺 i癟in yap覺lan t羹rbe (Ey羹p)
 15. Z璽l Mahm羶d Paa T羹rbesi (Ey羹p)
 16. emsi Ahmed Paa T羹rbesi (sk羹dar)
 17. K覺l覺癟 Ali Paa T羹rbesi (Toph璽ne)
 18. Pertev Paa T羹rbesi (Ey羹p)
 19. 璽h-覺 H羶ban T羹rbesi (sk羹dar)
 20. Haseki H羹rrem Sultan T羹rbesi (S羹leymaniye)

襤m璽retler

 1. Sultan S羹leym璽n 襤m璽reti (S羹leymaniye)
 2. Haseki Sultan 襤m璽reti (Mekke)
 3. Haseki Sultan 襤m璽reti (Med簾ne)
 4. Mustafa Paa K繹pr羹s羹 ba覺nda bir im璽ret (Edirne)
 5. Sultan Selim 襤m璽reti (Karap覺nar)
 6. Sultan S羹leym璽n 襤m璽reti (am)
 7. ehz璽de Sultan Mehmed 襤m璽reti (襤stanbul)
 8. Sultan S羹leym璽n 襤m璽reti (orlu)
 9. V璽lide Sultan 襤m璽reti (sk羹dar)
 10. Mihrimah Sultan 襤m璽reti (sk羹dar)
 11. Sultan Mur璽d 襤m璽reti (Manisa)
 12. R羹stem Paa 襤m璽reti (Rodoscukta)
 13. R羹stem Paa 襤m璽reti (Sapanca)
 14. Mehmed Paa 襤m璽reti (Burgaz)
 15. Mehmed Paa 襤m璽reti (Hafsa)
 16. Mustafa Paa 襤m璽reti (Gebze)
 17. Mehmed Paa 襤m璽reti (Bosna)

D璽r羹if璽lar

 1. SultanS羹leym璽n D璽r羹if璽s覺 (S羹leymaniye)
 2. Haseki Sultan D璽r羹if璽s覺 (Haseki)
 3. V璽lide Sultan D璽r羹if璽s覺 (sk羹dar)

Su Yollar覺 Kemerleri

 1. Bend Kemeri (Ka覺th璽ne)
 2. Uzun Kemer (Kemerburgaz)
 3. Malova Kemeri(Kemerburgaz)
 4. G繹zl羹ce Kemer (Cebecik繹y)
 5. M羹derris k繹y羹 yak覺n覺ndaki kemer (Kemerburgaz)
 6. K覺r覺k Kemer

K繹pr羹ler

 1. B羹y羹k 癟ekmece K繹pr羹s羹,
 2. Silivri K繹pr羹s羹,
 3. Mustafa Paa K繹pr羹s羹 (Meri癟)
 4. Sokullu Mehmed Paa K繹pr羹s羹 (Tekirda)
 5. Odaba覺 K繹pr羹s羹 (Halkal覺p覺nar)
 6. Kap覺aas覺 K繹pr羹s羹 (Har璽midere)
 7. Mehmed Paa K繹pr羹s羹 (Sinanl覺)
 8. Vezir-i 璽zam Mehmed Paa (Mostar) K繹pr羹s羹 (Bosna, Viigrad kasabas覺)
 9. Drina K繹pr羹s羹
 10. Kanuni Sultan S羹leyman K繹pr羹s羹

Kervansaraylar

 1. Kervansaray (Sultan S羹leym璽n 襤m璽reti yak覺n覺)
 2. Kervansaray (B羹y羹k癟ekmece)
 3. R羹stem Paa Kervansaray覺 (Rodos癟ukta)
 4. Kebeciler Kervansaray覺 (Bitpazar覺)
 5. R羹stem Paa Kervansaray覺 (Galata)
 6. Ali Paa Kervansaray覺 (Bursa)
 7. Ali Paa Kervansaray覺 (Bitpazar覺)
 8. Pertev Paa Kervansaray覺 (Vef璽)
 9. Mustafa Paa Kervansaray覺 (Ilg覺n)
 10. R羹stem Paa Kervansaray覺 (Sapanca)
 11. R羹stem Paa Kervansaray覺 (Samanl覺)
 12. R羹stem Paa Kervansaray覺 (Kar覺d覺ran)
 13. R羹stem Paa Kervansaray覺 (Akb覺y覺kta)
 14. R羹stem Paa Kervansaray覺 (Karaman Erelisi)
 15. H羹srev Keth羹d璽 Kervansaray覺 (襤psala)
 16. Mehmed Paa Kervansaray覺 (Hafsa)
 17. Mehmed Paa Kervansaray覺 (Burgaz)
 18. R羹stem Paa Kervansaray覺 (Edirne)
 19. Ali Paa ar覺s覺 ve Kervansaray覺 (Edirne)
 20. 襤br璽him Paa Kervansaray覺 (襤stanbul)

Saraylar

 1. Saray-覺 at簾k t璽miri (Beyaz覺tta)
 2. Saray-覺 ced簾d-i h羹m璽y羶n t璽miri (Topkap覺)
 3. sk羹dar Saray覺n覺n t璽miri (sk羹dar)
 4. Galatasaray覺n eski yerine yeniden in璽s覺 (Galatasaray)
 5. Atmeydan覺 Saray覺n覺n yeniden in璽s覺 (Atmeydan覺)
 6. 襤br璽him Paa Saray覺 (Atmeydan覺)
 7. Yenikap覺 Saray覺n覺n yeniden in璽s覺 (Silivrikap覺)
 8. Kandilli Saray覺n覺n yeniden in璽s覺 (Kandilli)
 9. Fenerbah癟e Saray覺n覺n yeniden in璽s覺 (Fenerbah癟e)
 10. 襤skender elebi Bah癟esi Saray覺n覺n yeniden in璽s覺 (襤stanbul ehir d覺覺)
 11. Halkal覺 P覺nar Saray覺n覺n yeniden in璽s覺 (Halkal覺)
 12. R羹stem Paa Saray覺 (Kad覺rga)
 13. Mehmed Paa Saray覺 (Kad覺rga)
 14. Mehmed Paa Saray覺 (Ayasofya yak覺n覺)
 15. Mehmed Paa Saray覺 (sk羹dar)
 16. R羹stem Paa Saray覺 (sk羹d羹r)
 17. Siyavu Paa Saray覺 (襤stanbul)
 18. Siyavu Paa Saray覺 (sk羹dar)
 19. Siyavu Paa Saray覺 (yine sk羹dar)
 20. Ali Paa Saray覺 (襤stanbul)
 21. Ahmed Paa Saray覺 (Atmeydan覺)
 22. Ferhad Paa Saray覺 (B璽yez簾d civ璽r覺)
 23. Pertev Paa Saray覺 (Vef璽 Meydan覺)
 24. Sin璽n Paa Saray覺 (Atmeydan覺)
 25. Sofu Mehmed Paa Saray覺 (Hoca Paa)
 26. Mahm羶d Aa Saray覺 (Yenibah癟e)
 27. Mehmed Paa Saray覺 (Halkal覺 yak覺n覺nda Yerg繹)
 28. 璽h-覺 H羶b璽n Kad覺n Saray覺 (Kas覺m Paa emesi yak覺n覺)
 29. Pertev Paa Saray覺 (ehrin d覺覺)
 30. Ahmed Paa Saray覺 (ehrin d覺覺)
 31. Ahmed Paa Saray覺 (Tara iftlik)
 32. Ahmed Paa Saray覺 (Ey羹p)
 33. Ali Paa Saray覺 (Ey羹p)
 34. Mehmed Paa Saray覺 (ehrin d覺覺nda, R羹stem elebi iftlii)
 35. Mehmed Paa Saray覺 (Bosna)
 36. R羹stem Paa Saray覺 (襤skender elebi iftlii)

Mahzenler

 1. Buday mahzeni (Galata K繹esi)
 2. Zift Mahzeni (Ters璽ne-i mirede)
 3. Ambar (sarayda)
 4. Ambar (Has Bah癟e Yal覺s覺)
 5. Mutfak ve kiler (sarayda)
 6. Mahzen (Unkapan覺)
 7. 襤ki adet ambar (Cebeh璽ne yak覺n覺)
 8. Kurunlu Mahzen (Toph璽ne)

Hamamlar

 1. Sultan S羹leym璽n Hamam覺 (襤stanbul)
 2. Sultan S羹leym璽n Hamam覺 (Kefe)
 3. 癟 Kap覺l覺 Hamam (Topkap覺 Saray覺)
 4. 癟 Kap覺l覺 Hamam (sk羹dar Saray覺)
 5. Haseki Sultan Hamam覺 (Ayasofya yak覺n覺)
 6. Haseki Sultan Hamam覺 (Bah癟ekap覺)
 7. Haseki Sultan Hamam覺 (Yahudiler i癟i)
 8. V璽lide Sultan Hamam覺 (sk羹dar)
 9. V璽lide Sultan Hamam覺 (Karap覺nar)
 10. V璽lide Sultan Hamam覺 (Cib璽li Kap覺s覺)
 11. Mihrimah Sultan Hamam覺 (Edirnekap覺)
 12. L羹tfi Paa Hamam覺 (Yenibah癟e)
 13. Mehmed Paa Hamam覺 (Galata)
 14. Mehmed Paa Hamam覺 (Edirne)
 15. Kocamustafa Paa Hamam覺 (Yenibah癟e)
 16. 襤br璽him Paa Hamam覺 (Silivrikap覺)
 17. Kap覺aas覺 Y璽kub Aa Hamam覺 (Sulumanast覺r)
 18. Sin璽n Paa Hamam覺 (Beiktata)
 19. Molla elebi Hamam覺 (F覺nd覺kl覺)
 20. Kaptan Ali Paa Hamam覺 (Toph璽ne)
 21. Kaptan Ali Paa Hamam覺 (Fenerkap覺)
 22. M羹fti Eb羹ss羹羶d Efendi Hamam覺 (M璽cuncu ar覺s覺)
 23. M簾rmir璽n Kas覺m Paa Hamam覺 (Hafsa)
 24. Merkez Efendi Hamam覺 (Yenikap覺 d覺覺)
 25. Nianc覺 Paa Hamam覺 (Ey羹p)
 26. H羹srev Keth羹d璽 Hamam覺 (Ortak繹y)
 27. H羹srev Keth羹d璽 Hamam覺 (襤zmit)
 28. Hamam (atalca)
 29. R羹stem Paa Hamam覺 (Sapanca)
 30. H羹seyin Bey Hamam覺 (Kayseri)
 31. Sar覺 K羹rz Hamam覺 (襤stanbul)
 32. Hayreddin Paa Hamam覺 (Zeyrek)
 33. Hayreddin Paa Hamam覺 (Karag羹mr羹k)
 34. Y璽kub Aa Hamam覺 (Toph璽ne)
 35. Haydar Paa Hamam覺 (Zeyrek)
 36. 襤skender Paa Hamam覺
 37. Odaba覺 Behruzaa Hamam覺 (ehremini)
 38. Keth羹d璽 Kad覺n Hamam覺 (Akbaba)
 39. Beykoz Hamam覺
 40. Emir Buh璽r簾 Hamam覺 (Edirnekap覺 d覺覺)
 41. Hamam (Ey羹p)
 42. Dere Hamam覺 (Ey羹p)
 43. S璽lih Paaz璽de Hamam覺 (Yenik繹y)
 44. Sultan S羹leym璽n Hamam覺 (Mekke)
 45. Hayreddin Paa Hamam覺 (Toph璽ne)
 46. Hayreddin Paa Hamam覺 (Kemeralt覺)
 47. R羹stem Paa Hamam覺 (Cib璽li)
 48. V璽lide Sultan Hamam覺 (sk羹dar)

Mimar Sinan