Etiket: Kans覺zl覺k

Sa癟lar覺m Bug羹n Nas覺l G繹r羹n羹yor

Havalar 覺s覺nd覺k癟a uzun sa癟lar daha fazla sorun olmaya balad覺. Terlersiniz, ensenize yap覺覺r, toplamak istersiniz ama bir t羹rl羹 ekil veremezsiniz ve en sonunda onlar覺 kestirmeye karar verirsiniz. Ama bu karar覺n覺z her zaman olumlu sonu癟lar dourmayabilir. Zira y羹z eklinize g繹re bir kesim yapt覺rmad覺ysan覺z sa癟lar覺n覺z覺 kestirdiinize bin piman olabilirsiniz. B繹yle bir durumla kar覺lamak i癟in kuaf繹r羹n羹ze gitmeden 繹nce aa覺daki yaz覺ya g繹z atman覺zda fayda var.

K覺sa sa癟ta model 癟okluu fazlad覺r biraz j繹le ile 覺slak g繹r羹n羹m gibi deiik g繹r羹nt羹 elde edilebilir. K覺sa sa癟 enerji ve hareket katar, y羹z ekillerine gelince de d覺 sa癟a d覺覺, i癟 sa癟a i癟y羹z gibi bak覺l覺p, y羹z 癟er癟evemize d羹en sa癟 tutamlar覺 veya y羹z 癟er癟evemizdeki a癟t覺覺m覺z覺 d羹羹n羹rsek sa癟lar ka覺m覺z覺, g繹z羹m羹z羹, burnumuzu ve az覺m覺z覺 etkiler. D覺 b繹lgelerde yapt覺覺m覺z hareketler ise d覺 y羹z羹m羹z羹 etkileyecei i癟in k覺sa sa癟larda 1 mmlik sa癟 bile olsa yapaca覺m覺z sa癟 modeli, y羹z eklini tamamen etkiler. Toplu bir y羹z ise bunun y羹ze doru gelen sa癟 tutamlar覺, k羹癟羹c羹k dahi olsa y羹z羹 daha ince g繹sterecektir. Tepede yap覺lan bir hareket y羹z羹 daha uzun veya sa癟 bas覺ld覺覺nda daha yuvarlak g繹stermektedir

Uzmanlar oval y羹z羹 ideal y羹z olarak adland覺r覺r. Bu y羹z ekilleri anlat覺m覺 en kolay olan覺d覺r ve daha bas覺k ve uzun y羹z ekillerine g繹re her sa癟 eklini yapabilirsiniz. Fakat k覺sa sa癟lar i癟inde idealdir ve y羹z羹 daha g羹zel g繹sterir. Kare y羹zlerde ise yuvarlak y羹zler ile ayn覺 sa癟 modelleri tan覺mlan覺r y羹ze ve 癟eneye gelen sa癟 modelleri y羹z羹 biraz daha ovale doru g繹t羹r羹r. eneye g繹re bakt覺覺m覺zda ise 癟enenin yana doru 癟覺kan覺na koyu renk sa癟 d羹羹nerek bunlar覺 gizleyebiliriz. enenin 繹ne doru 癟覺k覺kl覺覺n覺 kapatmak i癟inde ba覺n arka k覺sm覺nda bir hacim yaratmak gerekir. enede aa覺ya doru bir sivrilik var ise de ba覺n tepe noktas覺na hacim yaratmak gerekir. Bunlar覺 uygularsak 癟eneyi daha k羹癟羹k g繹sterme ans覺m覺z olur.

 • Sa癟lar覺n hacimsiz olmas覺n覺n iki nedeni olabilir. Birincisi sa癟 tellerinin ince olmas覺, dieri ise normal kal覺nl覺kta fakat 癟ok d羹z olmas覺d覺r. Sa癟 telleriniz inceyse onlara hacim kazand覺rmak i癟in ince sa癟lar i癟in 繹zel olarak 羹retilmi 羹r羹nler tercih ediniz. Sa癟覺n覺z 癟ok d羹zse onu a覺rlat覺racak 羹r羹nlerden uzak durmal覺s覺n覺z.
 • Sa癟覺n覺z覺 havluyla hafif friksiyonlar yaparak kurulay覺n. Daha sonra sa癟 dibinize masaj yap覺n. Bu y繹ntemle sa癟 dipleriniz uyar覺l覺r ve kan dola覺m覺 d羹zenlenir; b繹ylece sa癟覺n覺z tel tel ayr覺lacak ve kabaracakt覺r. Kurutma makinesi kullan覺yorsan覺z, parmaklar覺n覺zla sa癟 k繹klerinizi ay覺rarak kurutun.
 • Sa癟覺n覺z覺 f覺r癟alarken 繹ne doru eilerek i癟ten f覺r癟alay覺n. Sonra arkaya atarak d覺tan da f覺r癟alay覺n. Bu ilem sa癟覺 iyice d羹zeltecek ve daha haval覺 durmas覺n覺 salayacakt覺r.
 • Sa癟lar覺n覺z覺n canl覺l覺覺n覺 kaybetmesinde vitamin ve mineral eksiklii, yanl覺 羹r羹n kullanmak, hormonal deiiklikler, mevsimsel deiiklikler, 癟evresel fakt繹rler vb. gibi 癟eitli nedenler rol oynar.
 • Sa癟, g羹n boyu d覺 etkenlerden dolay覺 tozlan覺p kirlenir. Bir de bunlara uzun s羹reli g羹nelenme, s覺cak kurutma, perma ve boya gibi etkenler eklenince sa癟覺n yap覺s覺nda deiiklikler olumaya balar. Korunmas覺z kalan sa癟 parlakl覺覺n覺 kaybeder ve donukla覺r.
 • Sa癟 derisinin yetersiz ya salg覺lamas覺 gibi i癟 etkenler, uzun s羹reli g羹nelenme gibi d覺 etkenler sa癟larda kurulua yol a癟ar. Perma ve boya gibi kimyasal ilemler de sa癟ta cans覺zl覺k ve kurulua yol a癟ar.
 • Dengeli beslenmek, doru tarama ve sa癟覺n覺za uygun bak覺m覺 salamak sa癟lara ihtiya癟 duyulan canl覺l覺覺 ve parlakl覺覺 salayacakt覺r.
 • Sa癟覺n覺za eski parlakl覺覺n覺 kazand覺rmak, 覺覺覺 daha iyi yans覺tmas覺n覺 salamak i癟in 繹zel bir program uygulaman覺z gerekir. Sa癟覺n覺z覺 sa癟 tipinize uygun bir ampuanla y覺kay覺n.

Y羹z eklinize G繹re Sa癟 Modeli

Yuvarlak Y羹z

Dengeli yumuak bir y羹z yap覺s覺d覺r. Suratta deiiklik yapmaz. Ama y羹z羹n羹z羹n yuvarlakl覺覺ndan ik璽yet癟i iseniz ve bunu biraz olsun inceltmek istiyorsan覺z sa癟覺n覺z覺n vol羹m羹n羹 y羹ksek tutacak modelleri tercih etmelisiniz. B繹ylece sa癟覺n覺z 繹n planda olup, y羹z羹n羹z羹n yuvarlakl覺覺 biraz olsun azalacakt覺r. Y羹z羹n羹z羹n hatlar覺na g繹re 繹ne doru kesilmi tutamlarda y羹z羹n羹z羹 biraz olsun inceltecektir.

Kare Y羹z

Kare y羹z yap覺s覺 da yuvarlak y羹z gibi dengelidir. Sertlik 繹n plandad覺r. Kare bir y羹ze sa癟 kesimi yaparken eer y羹z eklinizi deitirmek istemiyorsan覺z size en uygun olan覺 yine kare bir kesimdir. Fakat y羹z羹n羹zdeki ifadeyi yumuatmak, dengelemek istiyorsan覺z sa癟覺n覺za yuvarlak modeller kestirmelisiniz. Bunu yaparken sa癟覺n覺za yuvarlak bir kesimli kahk羹l ve akaklar覺n覺za inen sa癟 tutamlar覺 yapt覺rabilirsiniz.

Dikd繹rtgen Y羹z

Suratta deiiklik yapan ama fazla deitirmeyen bir y羹z eklidir. Eer y羹z羹n羹z羹 biraz k覺salmak amac覺 ile kesim d羹羹n羹yorsan覺z 癟ene kemiini ge癟meyecek ekilde kesim yapt覺rabilirsiniz. akak kemiini 繹rtecek ekilde kesilen kesimler ile dengeli, uyumlu sa癟 modellerine sahip olabilirsiniz.

Enine Dikd繹rtgen Y羹z

Bu y羹z eklinde y羹z羹n羹z羹 biraz uzatmak ve akak kemiklerinizin 繹n plana 癟覺kmas覺n覺 istemiyorsan覺z uzun sa癟 modelleri ya da sa癟覺n覺zda yukar覺lara verilecek vol羹mlerle sa癟覺n覺z覺n bi癟imini dikd繹rtgen eklinde kesimler vas覺tas覺 ile y羹z羹n羹z羹 inceltebilir ve y羹z yap覺n覺zda biraz olsun deiiklikler yapabilirsiniz.

Ters 癟gen Y羹z

Surat yap覺s覺n覺 tamamen deitirebilen y羹z eklidir. Bu tip y羹z ekillerinde daha modern kesimler yapmak m羹mk羹nd羹r. Makyaj i癟in ise en elverili y羹z bi癟imidir. Kiileri 癟ok enerji dolu g繹steren bu y羹z ekline eer y羹z bi癟imini deitirmeden daha bir g羹癟l羹l羹k katmak istiyorsan覺z, sa癟覺n覺z覺n yanlar覺n覺 ve enselerini k覺sa kestirerek, sa癟 tepesine vol羹m vererek kesilen sa癟 modellerini tercih etmelisiniz. Ama kendinize biraz dengeli, uyumlu ve yumuak bir y羹z ifadesi vermek istiyorsan覺z tam tersi enselerde daha 癟ok vol羹m羹 olan ve sa癟覺n tepesine doru vol羹m羹 azalt覺lm覺 sa癟 modellerini tercih etmelisiniz.

癟gen Y羹z

Sa癟 eklinde daha negatif olan bir y羹z bi癟imidir. Kiileri enerjisi zay覺flam覺 ve yorgun g繹sterir. Bu tip y羹z ekillerinde negatif olan y羹z bi癟imini sa癟覺n覺za verilecek pozitif enerji ile dengelemelisiniz. Bunu enselerde sa癟覺 azaltarak akak kemiindeki b繹lgeden sa癟 tepesine doru vol羹m羹 artt覺rarak yapt覺rabilirsiniz. K羹癟羹k kare kesimler yapt覺rabilirsiniz.

Baklava Y羹z

En mehur y羹z bi癟imdir. Bu y羹z bi癟iminde sa癟覺n覺za uzun, k覺sa, d羹z, dalgal覺, kahk羹ll羹 modelleri uygulayabilirsiniz.

Sa癟 Tipinize G繹re Renkler

Bohem

ingenelerden, hippilerden ve ikinci el giysilerden al覺nan ilhamla yarat覺lan bir tarz. Bu tarz覺 vurgulu kak羹ller simgeliyor. G繹zleri kapatacak uzunluktaki kak羹ller ve devam覺nda tel tel ayr覺lm覺 uzun sa癟lar y羹ze baka bir anlam kat覺yor. En belirgin 繹zellii sa癟 boyundaki farkl覺l覺klar ve k覺r覺k 癟izgiler. Bu sa癟lar ister d羹z ister hareketli 癟ok farkl覺 ekillendiriliyor. Tercih edilen renkler ise k覺z覺l ve turuncu gibi s覺cak renkler.

Feminen

1950烽i y覺llar覺n etkileri ve Frans覺z kad覺n覺n覺n diiliiyle gelen 覺kl覺覺n kar覺覺m覺 bir tarz. Bu modellerde modac覺 Pradadan etkilenildi. Farkl覺 uzunluktaki kak羹llerle yarat覺lan asimetri hissi, keskin k繹eli kesimler, g繹zleri tamamen 繹rten uzunluklar, yandan ay覺r覺mlar, inceltilmi d羹z sa癟larla yarat覺lan dengesiz bir kad覺ns覺l覺k Kutup g羹nei r繹fleler ve vanilya tonlar覺 bu trend i癟in m羹kemmel se癟imdir.

Androjen

Temel 繹zellii uyand覺rd覺覺 asimetrik ve karma覺k hisler. Erkeksi kesimlere sahip sa癟lar, kad覺nlarda g羹癟l羹 bir g繹r羹n羹m sal覺yor. nden balayan yay eklindeki kesimler, bir taraf覺 癟ok k覺sa bir taraf覺 uzun sa癟lar bu tarza uygun. 襤ster d羹z taranm覺 ve parlak, ister kar覺覺k ve mat 癟ok farkl覺 ekillendirmek m羹mk羹nd羹r.

Gotik

Milano defilelerindeki karanl覺k temadan esinlenerek haz覺rland覺. G繹z羹n 繹n羹ne pe癟e gibi d羹en uzun tutamlar覺n saklad覺覺 kare kesimli kak羹ller 繹n planda. 襤ster yandan ayr覺ls覺n ister 繹ne d羹羹r羹ls羹n gotik trendin gizemli ve asimetrik havas覺 var. Vine, m羹rd羹m, b繹羹rtlen, koyu kahve ve siyah bu tarza en uygun renkler.

Retro

Erkekler i癟in tasarlanan retro 1950烽erin rock and roll stilini geri getiriyor. Bu tarzda James Dean gibi tepedeki sa癟lar geriye doru taranabiliyor ya da d羹z taranarak daha masum bir ifade ta覺n覺yor.

Sa癟a Keratinli Kaynak

Keratin insan b羹nyesinde bulunan protein ve aminoasitten olumaktad覺r. Bu sebepten keratin sa癟la hem estetik hem de hijyenik bak覺mdan m羹kemmel bir uyum salamaktad覺r. Avrupa, Amerika 繹nceliinde t羹m d羹nyada sa癟 uzatma ve sa癟 younlat覺rma teknolojisidir. Keratinin en 繹nemli 繹zellii s覺caa dayan覺kl覺 olmas覺d覺r. ok rahat bir ekilde f繹n 癟ekilebilir erime ve yap覺ma yapmamaktad覺r. zel sol羹syonu sayesinde sa癟lar覺 y覺pratmadan kolayca ayr覺labilmektedir.

Posti: At kuyruu eklinde sa癟覺n arkas覺ndan tepeye yak覺n noktadan lastikle veya toka ile ilave yap覺lmaktad覺r. ok g羹zel topuz modelleri, abiye modelleri 癟覺kar覺labilir. Gelin sa癟lar覺 i癟in ideal t羹rd羹r.

Halkal覺 Kaynak: Hafif metal halkalar覺n yard覺m覺 ile yap覺lan sa癟 uzatma ve younlat覺rma teknolojisidir. S覺k覺t覺rma taktii ile mekanik bir birleme salamaktad覺r. Uygulama dier uygulamalara g繹re daha basittir fakat dikkat istemektedir. Halkalar覺 fazla s覺kmamak gerekir. D羹me, kayma olmayacak ekilde s覺k覺lmas覺 yeterlidir. S繹kmek 癟ok kolayd覺r. S覺k覺lan pensler ters 癟evirerek s繹k羹lebilir. Uygulama 2-3 ayl覺k zamanlarda bir ka癟 kez tekrarlanabilir.

覺t癟覺t: Sa癟 uzatma ve younlat覺rma olarak T羹rkiyenin ilk tan覺t覺覺 sistemdir. 襤stenildii zaman tak覺l覺p istenildii zaman s繹k羹lebilmektedir. 覺t癟覺t genelde 8 par癟a olarak kullan覺lmaktad覺r. Par癟a 癟okluuna g繹re sa癟 istenirse da覺t覺labilir, istenirse topuz yap覺labilmektedir. Genellikle 繹zel g羹nlerde, d羹羹nlerde ve davetlerde tercih edilmektedir.

Peruk: ilk kefedilen y繹ntem 繹zelliinin yan覺 s覺ra 癟ok kolay bir ekilde tak覺labilir 癟覺kart覺labilir. Kimsenin anlamayaca覺 kadar doal, kendi sa癟覺n覺z kadar hafif, sal覺kl覺 hava alan terletmeyen bir sistemdir.

 • Sa癟lar覺n覺za bakmak, onlar覺 y覺kamak zincirleme reaksiyona benzer; ampuan, nemlendirici, f繹n, parlakl覺k veren serum derken bunlara yakla覺k olarak 45-60 dakika sabahlar覺 zaman ay覺rmam覺z gerekmektedir. Sa癟lar覺n覺z y覺kand覺ktan bir g羹n sonra g羹zel g繹r羹nebilmektedir. ite bunlardan ipu癟lar覺 size
 • Sa癟覺n覺z覺 daha d羹n sabah y覺kam覺s覺n覺z, lakin sigara duman覺 ve yemek kokular覺 羹zerine yap覺t覺. Merak etmeyin, sizi ampuanlama derdinden kurtaracak 癟ok 繹zel 羹r羹nler var. Sa癟覺n覺z覺n sadece g繹r羹nen k覺s覺mlar覺n覺 ve kak羹llerinizi y覺kay覺p kurutursan覺z, sa癟覺n覺z覺n t羹m羹 k覺sa yoldan temiz g繹r羹nebilmektedir.
 • Haftada 2 kere kuaf繹rde f繹n 癟ektirmek; 癟al覺an kad覺n i癟in idealdir. Sa癟lar覺n覺z覺n kirlenme s羹resince, en az iki g羹n boyunca Sa癟覺m bug羹n nas覺l g繹r羹n羹yor? stresi yaamadan iinize gidebilirsiniz.
 • Eer sa癟lar覺n覺z elektriklendiyse ve art覺k dalgalar g繹r羹nmeme durumuna gelmi ise, sa癟lar覺n覺z覺n g繹z羹ken b繹l羹mlerini bir sprey ile su s覺kmal覺s覺n覺z, daha sonra da k覺v覺r覺p tokayla tutturun. Evden 癟覺kmak 羹zereyken a癟t覺覺n覺zda, buklelerinizin daha d羹zg羹n olduunu g繹receksiniz.
 • Sa癟lar覺n覺z tamamen kontrolden 癟覺kt覺, ama s覺cak maayla, f繹n 癟ekmekle uraacak vaktiniz yok! Nemlendirici 繹zellie sahip durulanmayan bir 羹r羹n s羹rd羹kten sonra s覺k覺 bir topuz yap覺n. Tam evden 癟覺karken a癟覺n ve elinizle d羹zeltin.
 • Sa癟覺n覺z覺 ay覺rd覺覺n覺z y繹n羹 deitirmeniz, sa癟覺n覺z覺n daha hacimli ve dolgun g繹r羹nmesini salar.

Sa癟覺n覺z bir t羹rl羹 istediiniz ekli alm覺yor ise garip gelebilir fakat sebebi kulland覺覺n覺z f覺r癟a olabilir. Belli f覺r癟a tipleri, belli stilleri yaratman覺z i癟in size yard覺mc覺 olur. K覺sacas覺, sa癟覺n覺z覺 yapmay覺 tamamlad覺ktan sonra y羹z羹n羹zde oluan onaylay覺c覺 g羹l羹mseyi, ya da hayal k覺r覺kl覺覺yla birleen k覺zg覺nl覺覺n覺z se癟tiiniz f覺r癟ayla dorudan ilintilidir. ncelikle doal k覺ldan yap覺lm覺 sa癟 f覺r癟alar覺n覺 tercih etmenizde fayda var, 癟羹nk羹 bunlar sa癟a daha az zarar verir. Bu konuyu 癟繹z羹mledikten sonra, geriye hangi f覺r癟an覺n hangi stil i癟in uygun olduunu 繹renmek kal覺yor. Sa癟 f覺r癟alar覺n覺 genel olarak 5 grupta toparlayabiliriz:

Hangi F覺r癟ay覺 Kullanmal覺

Yuvarlak F覺r癟a

襤ri dalgalar yaratmak i癟in bu f覺r癟a tipini kullanmal覺s覺n覺z. Ancak 癟ok k覺v覺rc覺k, ya da k覺sa sa癟lar覺 d羹zletirmede de gene bu f覺r癟adan yararlanabilirsiniz. Eer sa癟覺n覺z ince ve k覺r覺lmaya mehilliyse, o zaman k羹癟羹k bir yuvarlak f覺r癟ay覺 tercih edin. Metalden ziyade, ahap 癟er癟eveli bir f覺r癟a sat覺n al覺n. 羹nk羹 metal sa癟覺n yanmas覺na sebep olur.

D羹z Geni F覺r癟alar

Sa癟覺n覺z覺 k覺sa yolda kurutmak ve d羹z bir g繹r羹nt羹 yaratmak i癟in bu f覺r癟a idealdir. F覺r癟an覺z d羹z ve geni zemini, 繹zellikle uzun sa癟 羹zerinde iyi sonu癟 al覺nmas覺n覺 salar. stelik bir seferinde daha fazla sa癟 miktar覺 tutulabildiinden, iinizi de kolaylat覺r覺r.

Seyrek Dili F覺r癟alar

T羹m model ve uzunluklarda hacim salar. F覺r癟adaki seyrek diler, hava dola覺m覺na olanak tan覺r. Bu da, dier f覺r癟alara oranla sa癟覺n覺z覺n kurumas覺n覺 h覺zland覺r覺r. zellikle 癟ok k覺v覺rc覺k sa癟larda idealdir.

Dar Dikd繹rtgen F覺r癟a

Uzun ve ince sa癟lara uygundur. Sa癟a bir model vermeksizin taramak ve elektriklenmeyi 繹nlemek i癟in uygun bir f覺r癟ad覺r. Ayn覺 zamanda, dolam覺 sa癟lar覺 a癟arak, kafa derisine hafif癟e masaj yapar. Elektriklenmeyi 繹nledii i癟in ince ve hassas sa癟lara uygundur. Ayr覺ca kafa deriniz hassassa, dier f覺r癟alar gibi sa癟覺 癟ekmeyeceinden bu f覺r癟ay覺 kullanmak daha uygun olacakt覺r.

Oval F覺r癟a

Bu f覺r癟a, sa癟覺n覺z覺 癟ok 癟ekmeden i癟ine kadar girebildii i癟in sert ve g羹r sa癟lar i癟in idealdir. Kaynak yap覺lm覺, ya da k覺v覺rc覺k modeller i癟in de iyi bir se癟imdir. Dolanm覺 sa癟覺 a癟覺p, yumuak bir g繹r羹nt羹 yaratmakta birebirdir Ne istediini bilir. Amac覺n覺 belirler, hedefe kilitlenir ve baar覺ya ula覺r. 襤 yaam覺nda kolayca kariyer sahibi olur. Para meselelerini sorun etmez. Akrep kad覺n覺n覺n 癟ekicilii kiisel ve sakl覺d覺r. Gizem ve tutku en 繹nemli 繹zellikleri aras覺ndad覺r. Alt覺n sar覺s覺 ya da kuzguni siyah fark etmez, 繹nemli olan etraf覺n覺 ayd覺nlatmas覺d覺r

Sa癟 D繹k羹lmesi

Sa癟 d繹k羹lmesi yayg覺n ve s覺k g繹r羹len bir sal覺k sorunu olmaya devam ediyor. Bu sorunu hayat覺n覺n her hangi bir d繹neminde her insan yaayabilir. Arat覺rmalar sonucunda sa癟 d繹k羹lmesinin kad覺nlarda da g繹r羹ld羹羹n羹 ortaya koymutur. 20 ya覺n 羹zerindeki her kad覺n覺n, hayat覺n覺n herhangi bir d繹neminde sa癟 d繹k羹lmesi nedeniyle t覺bbi yard覺ma ihtiya癟 duyduunu g繹stermektedir.

Sa癟覺n esas maddesi keratindir. Sa癟lar覺n覺z覺 beslemek, sal覺kl覺 ve parlak sa癟lara sahip olmak istiyorsan覺z u kural覺 unutmamal覺s覺n覺z. Sa癟 sadece k繹k羹nden beslenmektedir Sa癟lar覺n覺z覺 daha iyi beslemek i癟in doru ve dengeli bir beslenme plan覺 yapmal覺s覺n覺z D覺ar覺dan yapaca覺n覺z 癟abalardan sonu癟 alamazs覺n覺z. Sa癟 bak覺m覺 羹r羹nleri sa癟覺n y覺pranm覺 g繹r羹nt羹s羹nde k覺sa s羹reli deimeler d覺覺nda pek yarar salamazlar. Bu kulland覺覺n覺z 羹r羹nler sa癟覺n覺z覺 daha bak覺ml覺 g繹stermektedir. D覺 etkilerin oluturduu y覺pranman覺n sonu癟lar覺n覺 bir s羹re gizlersiniz. Sa癟 bak覺m 羹r羹nleri ile sa癟覺n覺za sadece bir d覺 bak覺m salars覺n覺z fakat gerekli olan besin maddeleri sa癟覺n覺za sadece kan yolu ile ulaabilir. Sa癟覺n覺z i癟in gerekli besin maddelerini a覺z yolu ile doal besinler ile alabilirsiniz. Sa癟 d繹k羹lmelerinin hormonsal metabolik, mikrobik pek 癟ok sebepleri bulunmaktad覺r. Demir, 癟inko veya baka bir besin unsurunun yetersiz al覺m覺 sorun yaratm覺 olabilir bunu iyi tehis etmelisiniz. Yanl覺 planlanm覺 dengesiz ve 癟ok d羹羹k kalorili diyetlerin de sa癟覺n覺z覺 d繹kebileceini unutmay覺n. Sorunu, sa癟lar覺n覺z覺n ihtiya癟 duyduu vitamin, mineral ve proteinlerin ona yaln覺zca kan dola覺m覺 ile ulaabileceini unutmadan 癟繹zmeyi deneyin. Sa癟 d繹k羹lmeniz beslenmenize ilikin sorunlardan kaynaklan覺yorsa, kalsiyum, 癟inko, selenyum gibi minerallerin, p-aminobenzoik asit, keratin, sistin ve tiamin gibi besin maddelerine katk覺da bulunan baz覺 haz覺r 羹r羹nlerin veya besinlerin a覺z yoluyla al覺m覺 halinde yard覺mc覺 olabileceklerinden 羹phe etmemelisiniz.

Son y覺llarda t覺bbi k羹f olarak tan覺mlanan 繹zel bir k羹f羹n 繹zellikle kad覺nlarda s覺k g繹r羹len hormonsal olmayan sa癟 d繹k羹lmelerinde son derece etkin bir tedavi arac覺 olduunu g繹steren g羹venilir 癟al覺malar var. Bu k羹f, ilk kez 1970li y覺llarda Almanyada kullan覺ma verildi. T覺bbi k羹f羹n tiamin, keratin ve sistin ile birlikte kullan覺m覺n覺n daha etkili olduunu ise 1990 sonras覺nda yap覺lan yeni ve g羹venilir 癟al覺malar g繹sterdi. Sa癟 d繹k羹lmesini durdurmak, sa癟 hasar覺n覺 繹nlemek istiyorsan覺z 癟繹z羹m羹n d覺tan deil i癟ten geldiini unutmay覺n. nce doru ve dengeli bir beslenme plan覺 yap覺n, stresten, 羹z羹nt羹den, uykusuzluktan uzak bir yaam plan覺 yap覺n. Gerektiinde bir uzman dan覺manl覺覺 alarak yukar覺da belirtilen besin unsurlar覺n覺 bir arada i癟eren yeni ve etkili 羹r羹nlerden yararlan覺n.

Sa癟 kayb覺n覺 art覺ran etkenler: Stres, bitkinlik, ate, 癟eitli enfeksiyonlar, hormonsal ve metabolik hastal覺klar, kans覺zl覺k, mevsimler d繹k羹lmeler, hamilelik ve emzirme d繹nemleri, beslenme bozukluklar覺, bilin癟siz diyet, alkol, kanser tedavisinde kullan覺lan ila癟lar, zehirlenmeler, radyasyondur.

Sa癟 say覺s覺: Her insanda 100. 000-150. 000
Sa癟 younluu: 200/cm簡ap覺: 0. 1 mm
Her bir sa癟 telinin ayl覺k uzama miktar覺: 1 cm
Bir g羹nde toplam sa癟 uzamas覺: 20-30 m
G羹nde kaybedilen toplam sa癟 say覺s覺: 50-100