Etiket: ayd覺nl覺k

襤yi Fotoraf ekmenin Kurallar覺

Fotoraf s繹zc羹羹, eski yunanca, fos, fotos, I覺k (G繹k cisimlerinin), Ayd覺nl覺k, grafein, izmek, Kaz覺mak, Resim yapmak, Yazmak s繹zc羹kleri birletirilerek t羹retilmi bir isimdir. Kelime anlam覺, 覺覺k yard覺m覺 ile iz b覺rakmakt覺r. Fotoraf cisimlerden yans覺yan elektromanyetik radyasyonun toplan覺p odaklanmas覺yla oluturulur. En yayg覺n rastlanan fotoraflar insan g繹z羹n羹n g繹rebilecei kal覺c覺 g繹r羹nt羹ler yaratan dalga boylar覺yla yarat覺lan fotoraflard覺r.

Fotorafta en 繹nemli unsur 覺覺kt覺r ve renklendirmektir. I覺k 羹zerine vurduu nesneleri g繹r羹lebilir k覺ld覺覺 gibi, fotoraf oluumuna da olanak salar. 襤te bu y羹zden fotoraf覺 癟ekecek makinedeki objektif de 繹nem arzetmektedir. Objektifin diyafram deeri ne kadar k羹癟羹kse i癟eriye giren 覺覺k miktar覺da o kadar 癟ok olaca覺ndan, fotoraf 癟ekiminde daha y羹ksek enstantaneler kullan覺labilinecektir. Diyafram覺n 1 olmas覺 objektife gelen 覺覺覺n tamam覺n覺n sens繹re d羹mesidir. Kaliteli ve pahal覺 lenslerin diyafram deerleri genel olarak 2,8 ve daha d羹羹kt羹r. ou fotoraf, 覺覺覺 fotoraf filmine, CCDye ya da CMOS g繹r羹nt羹 alg覺lay覺c覺s覺na odaklayan fotoraf makinesiyle 癟ekilir. Nesneler 覺覺a duyarl覺 ka覺d覺n 羹zerine yerletirilip, 覺覺a maruz b覺rak覺larak (fotogram) ya da bir taray覺c覺n覺n 羹zerine konularak da fotoraf elde edilebilir. 襤yi fotoraf覺n ne olduu her zaman tart覺ma konusu olmutur. Dijital fotoraf bilgisayar ortam覺nda saklanan 癟eitli dosya formatlar覺ndan oluur. Bu formatlardan en pop羹ler olan覺 s覺k覺t覺r覺lm覺 JPEGdir. Dier formatlar ise TIFF ve RAW formatlar覺d覺r.

Fotograf

Tarih癟esi

G繹r羹nt羹y羹 g繹r羹n羹r k覺lma kimyasal baz覺 ilemler gerektirir. G羹m羹 覺覺kla etkiletiinde karar覺r bilgisinden doan sonu癟lar覺 karanl覺k kutu (Camera Obscura) ile ayn覺 anda, ilk kez deneyen Thomas Wedgwoodun kuramsal 癟覺kar覺mlar覺 dorudur. Ancak denemelerindeki 覺覺klama s羹resinin 癟ok uzun olmas覺, oluan g繹r羹nt羹deki kararmay覺 durduramamas覺, 羹stelik olduk癟a gen癟 say覺lacak yataki 繹l羹m羹 1840淄a, Sir John Herscelin Yunancada t羹reterek 覺覺kla yazmak anlam覺nda adland覺rd覺覺 fotoraf覺n mucidi olmas覺n覺 engeller. Fransadan Joseph Nicephore Niepce, Louis Jacques Mande Daguerre, Hippolyte Bayard, ve 襤ngiltereden William Henry Fox Talbot bu baar覺ya ula覺rlar. 1813淄e Joseph Nicepore Niepce 覺覺a duyarl覺 bir levha 羹zerinde, kal覺c覺 g繹r羹nt羹ler elde etmeyi baar覺r. Niepcein g繹r羹nt羹s羹 sekiz saat boyunca 覺覺klan覺r. 1829淄a benzer 癟al覺malar yapan Louis-Jacques-Mande Daguerrela ortakl覺k kurar. Niepce, 癟al覺malar覺 bir y繹nteme d繹n羹emeden vefat eder.1835 y覺l覺na gelindiinde, birg羹n Daguerre 覺覺klanm覺 bir levhay覺 i癟inde kimyasallar覺n bulunduu bir kaba yanl覺l覺kla koyar. Birka癟 g羹n sonra levhay覺 farkettiinde, elde ettii sonu癟tan kendi ad覺n覺 verecei y繹ntemi bulur. Daguerrotype ad覺n覺 verdii bu bulu, 1838淄e Frans覺z Bilimler Akademisince resmiletirilir.

Fotograf

Bu gelime, halk aras覺nda ilgi uyanmas覺na ve fotoraf覺n yayg覺nlamas覺na yarar. Ayna g繹r羹nt羹s羹n羹n tersinin elde edildii bu y繹ntemde; bir g羹m羹 levha, iyot buhar覺na tutulur, y羹zeyinde g羹m羹 iyod羹rden oluan bir tabaka elde edilir, bu y羹zey, karanl覺k kutu yeterince 覺覺kland覺ktan sonra civa buhar覺yla y覺kan覺r. Benzer 癟al覺malar覺 襤ngilterede s羹rd羹ren William Henry Fox Talbot 1839淄a karanl覺k kutu ile edinilen ilk kal覺c覺 g繹r羹nt羹y羹 kendisinin bulduunu ileri s羹rse de ilgi ve kabul g繹rmedi. al覺malar覺n覺 sonraki y覺llarda da s羹rd羹ren Talbot negatif/pozitif ilemlerini i癟eren Calotype ad覺n覺 verdii y繹nteminde; g羹m羹 tuzlar覺na bat覺r覺lm覺 bir k璽覺t kullanarak elde edilen negatif g繹r羹nt羹lerden, yine ayn覺 teknikle haz覺rlanm覺 k璽覺tlara istenilen say覺da pozitif fotoraf basmay覺 baar覺r.

Fotograf

襤yi fotoraf 癟ekmenin baz覺 kurallar覺 vard覺r. Fotoraf 癟ekiminden iyi sonu癟 almak i癟in 50 alt覺n kural:

 • Bak覺 noktan覺z覺 iyi se癟in. Bunun i癟in fotoraf覺n覺 癟ekeceiniz konuyu nas覺l g繹stermek istediinizi d羹羹n羹n. Sabit bir konunuz varsa (bina, 癟eme vs) etraf覺nda biraz dolat覺ktan sonra en iyi a癟覺s覺n覺 bulmaya 癟al覺覺n. Perspektif hatalar覺n覺 hesaba katmay覺 unutmay覺n. Farkl覺 bak覺 a癟覺lar覺 gelitirmeye 癟al覺覺n. Ortalama uzunluktaki bir insan覺n g繹z hizas覺 yerine, 癟ok daha yukar覺dan ya da aa覺dan da 癟ekimler yapmay覺 deneyebilirsiniz.
 • Herhangi bir konunun fotoraf覺n覺 癟ekerken, kompozisyonu yatay ya da dikey oluturman覺z konusunda 繹nceki bilgi ve deneyimleriniz size yol g繹sterecektir. Baz覺 konular yatay 癟ekildiinde baz覺lar覺 ise dikey 癟ekildiinde doru ve g羹zel fotoraf verirler. Bunun i癟in ilk bata konunuzu kadrajlad覺覺n覺zda, b羹y羹k boluklar kal覺p kalmad覺覺na ve konunuzun kesilen yerlerine bakabilirsiniz.
 • ekilecek konuya g繹re doru objektif se癟imi 癟ok 繹nemlidir. Baz覺 konular yak覺ndan, baz覺lar覺 ise uzaktan fotoraflanmal覺d覺r. Bir futbol kar覺lamas覺nda ya da vahi hayvan fotoraflar覺 癟ekerken mutlaka belli bir uzakl覺ktan fotoraf 癟ekmemiz gerekir. Bunun i癟in tele objektiflere ihtiyac覺m覺z olur. Doru objektif se癟imi i癟in, objektif 癟eitlerini ve nerelerde iimize yaray覺p yaramayacaklar覺n覺 iyi analiz etmeliyiz.
 • zellikle insan fotoraflar覺 ve portre 癟ekiyorsan覺z, arka planlar覺n覺n sade olmas覺na dikkat edin. Kar覺覺k bir arka plan, konumuzla kar覺acak ve belirginlikten uzak, se癟ici olmayan s覺radan bir fotoraf karesi olacakt覺r.
 • Yak覺ndan tan覺d覺覺n覺z ya da ilk defa kar覺lat覺覺n覺z birinin fotoraf覺n覺 癟ekerken konunuzu rahatlatmaya 癟al覺覺n. Kendinizden emin olun ve kar覺n覺zdaki kiiyle bir ekilde iletiim kurmaya 癟al覺覺n. Fotoraf 癟ekerken kurulan iletiim sadece konuarak deil, g繹z temas覺yla ya da beden diliyle de yap覺labilir.
 • Yak覺ndan 癟ektiiniz portre fotoraflarda g繹ze netlik yap覺n. G繹zlerin net 癟覺kmas覺 dier alanlardan 癟ok daha 繹nemlidir.
 • Fotoraf konunuza g繹re deklan繹re basma an覺n覺z deiebilir. Bir manzara ya da hat覺ra fotoraf覺nda baka, h覺z ve hareket olan fotoraf konular覺nda ise 癟ok daha dikkatli deklan繹re basmak gerekir. K覺saca kritik an dediimiz konu, zamanlama ile ilgilidir. Konunuzu veya olay覺 iyi takip ederek en can al覺c覺 noktas覺nda deklan繹re bas覺lmal覺d覺r.
 • Bir daha tekrarlanamayacak 繹nemli bir konu 癟ekiliyorsa mutlaka deneme 癟ekimi yap覺n ve normal zamanlardan daha fazla say覺da fotoraf 癟ekin.
 • G羹nein tam tepede olduu saatlerde (daha 癟ok 12.00 ile 14.00 aras覺) m羹mk羹nse fotoraf 癟ekmemeye 癟al覺覺n. zellikle insan fotoraflar覺 羹zerinde ho olmayan sert g繹lgeler belirginleebilir.
 • 10* Fotoraf 癟ekmek i癟in geni vaktiniz varsa, yan覺n覺zda bir tripod ta覺yarak fotoraflar覺n覺z覺 tripod ile 癟ekin. B繹ylece kadrajlar覺n覺z覺 daha kontroll羹 yapma ve y羹ksek diyafram deerleri kullanma imkan覺n覺z olur.
 • Seyahatlerinizde 癟antan覺zda mutlaka mini bir tripod bulundurun. Nerede gerekecei hi癟 belli olmaz!
 • Tripodunuz olmadan elde fotoraf 癟ekerken, enstantane deerlerinizi mutlaka kontrol edin. Enstantane deeriniz en az覺ndan kulland覺覺n覺z objektifin odak uzunluuna yak覺n olmal覺d覺r. rnein, 50mm i癟in 1/60sn, 200mm i癟in 1/250sn, 300mm i癟in 1/500sn gibi.
 • zellikle portre 癟ekimlerinde 覺覺k konunuzun arkas覺ndan geliyorsa konunuz ters 覺覺kta kalacak ve y羹z羹 nerededeyse tamamen karanl覺k 癟覺kacakt覺r. Eer portrenizin y羹z羹n羹 karanl覺k deil de daha ayd覺nl覺k ekilde g繹stermek isterseniz en basit y繹ntem olarak dolgu fla覺 kullanabilirsiniz. B繹ylece portrenizin y羹z羹 de arka plan ile dengeli ekilde ayd覺nlanacakt覺r.
 • Fotoraf 癟ekimlerinizde bir tripod kullansan覺z bile deklan繹re basma an覺n覺zda bir titreim meydana gelebilir. Bunu 繹nlemek i癟in kablo deklan繹r, uzaktan kumanda ya da hemen hemen t羹m fotoraf makinelerinde olan self timer modunu kullanabilirsiniz.
 • ok b羹y羹k ya da 癟ok k羹癟羹k eylerin fotoraf覺n覺 癟ekerken karemizin i癟erisine, konunun boyutunu g繹sterebileceimiz ve herkes taraf覺ndan bilinen referans al覺nabilecek bir nesne koymakta fayda var. rnein, 癟ok k羹癟羹k bir obje 癟ekerken, kibrit 癟繹p羹 ya da bir bozuk para kullanmak gibi
 • Ufuk 癟izgisi, fotoraf karesinin alt kenar覺na paralel olmal覺d覺r. Aksi takdirde ho olmayan yamuk bir fotoraf karemiz olur.
 • zellikle ters 覺覺kta ve g羹ne 覺覺覺n覺n 癟ok parlak olduu yerlerde fotoraf 癟ekerken mutlaka objektifinizin parasoleyini (g羹neliini) kullan覺n.
 • Panoramik 癟ekim yapaca覺n覺z zaman makinenizi (daha 癟ok kullan覺lan) yatay yerine tripodunuza dikey olarak balay覺n. B繹ylece 癟ekmek istediiniz alanda daha fazla fotoraf 癟ekebilecek ve perspektif bozulmalar覺n覺 da en aza indirmi olacaks覺n覺z.
 • H覺zl覺 konular覺n (spor kar覺lamalar覺, araba yar覺lar覺) fotoraf覺n覺 癟ekerken makinenizin obt羹rat繹r h覺z覺n覺 kontrol edin. Enstantaneniz en az覺ndan 1/500sn olsun!
 • nemli ve h覺zl覺 fotoraf karelerini ka癟覺rmamak i癟in makinenizin (drive) modunu 繹nceden seri 癟ekime getirin. Netlii konunun ger癟ekleebilecei yere 繹nceden yaparak da zaman kazanabilirsiniz. B繹ylece objektifiniz netlik yapmak i癟in ekstra zaman harcamayacakt覺r.
 • Fotoraflar覺n覺za h覺z efekti katmak i癟in, nispeten d羹羹k obt羹rat繹r h覺zlar覺nda (1/30, 1/15) makineniz ile konuyu takip edip uygun yere geldiini d羹羹nd羹羹n羹zde deklan繹re bas覺n ve takip etmeyi biraz daha s羹rd羹r羹n. B繹ylece pan tekniini kullanm覺 olursunuz. Bu teknikle konunuzun baz覺 yerleri ve arka alan覺 netsiz 癟覺kacak ve konunuz hareketli g繹z羹kecektir.
 • zel mek璽nlarda 癟ekim ve tripod kullanmak i癟in mutlaka izin al覺n. Ba覺n覺z覺n derde girebilecei yerlerden uzak durun.
 • En zor fotoraflanabilecek konulardan biri bebek ve k羹癟羹k 癟ocuklard覺r. ok h覺zl覺 ve s羹rekli hareket ettikleri i癟in fotoraf karelerine ya 癟ok flu ya da istenmeyen bir anda 癟ekilmi halleri yans覺r. Yeni domu bir bebek fotoraf覺 癟ekecekseniz kesinlikle fla kullanmay覺n ve fla覺n覺z覺n kapal覺 olduunu bir kez daha kontrol edin. ocuk fotoraflar覺 癟ekerken de onlar覺 oyalayacak bir eyler bulun. Oyuncaklar bu ie yarar! Arada bir de size bakmas覺 i癟in ona seslenin. Unutmay覺n, k羹癟羹k bir 癟ocuun dikkatini s羹rekli olarak ayn覺 noktada tutamazs覺n覺z.
 • ekeceiniz objeyi fotoraf karenizin tam ortas覺na getirmeyin. Bilinenin aksine konuyu ortalamak yerine karenin alttan, 羹stten, sadan veya soldan 1/3笛幡e yerletirmek 癟ok daha iyi bir sonu癟 verir.

Fotograf

 • Ormanl覺k veya aa癟lar覺n 癟ok olduu alanlarda fotoraf 癟ekiyorsan覺z 癟覺kan sonu癟 genellikle g繹z羹m羹z羹n g繹rd羹羹 kadar g羹zel olmayabilir. Aa癟lar覺n aras覺ndan s羹z羹len par癟al覺 覺覺k fotoraf karenizde delik deik (a癟覺k-koyu b繹lgeler) bir g繹r羹nt羹 oluturabilir. ektiiniz fotoraflar覺 mutlaka kontrol edin. Par癟al覺 覺覺k etkisini yumuatmak i癟in fla da kullanabilirsiniz.
 • i癟ek fotoraflar覺 癟ekerken r羹zg璽r覺n h覺z覺n覺 hesaba kat覺n. i癟ein arka alan覺na ve 羹zerine d羹en 覺覺a dikkat edin. Baz覺 癟i癟ekler ters 覺覺kta daha g羹zel fotoraf verebilir.
 • Sis, duman ve ters 覺覺k fotoraflar覺n覺n her zaman ilgi 癟ekeceini unutmay覺n.
 • 襤nsan ve yaamlar 羹zerine fotoraflar 癟ekiyorsan覺z, sade k覺yafetler giymeye 繹zen g繹sterin. G繹sterili fotoraf 癟antalar覺 ve b羹y羹k fotoraf makineleri iinizi zorlat覺racakt覺r.
 • Hemen her kompakt dijital fotoraf makinesinde bulunan dijital zoom 繹zellii ger癟ek zoom demek deildir. Bizim tek bakaca覺m覺z optik zoom 繹zelliidir. Objektifin i癟erisindeki mercek sistemlerinin ileri geri gitmesiyle optik zoom (yani ger癟ek zoom) yap覺l覺r. Dijital zoom ise, 癟ekilecek olan konunun yaz覺l覺msal olarak b羹y羹t羹lmesiyle elde edilir. G繹r羹nt羹 kalitesini negatif y繹nde etkileyeceinden dijital zoom 繹zelliinin kapal覺 olmas覺nda ve hi癟 kullan覺lmamas覺nda fayda vard覺r.
 • Dijital fotoraf makinelerimizdeki LCD ekranlar pil t羹ketimini en fazla art覺ran k覺s覺md覺r. LCD ekranlar覺 m羹mk羹n olduunca az kullanmaya 癟al覺覺n. Her fotoraf 癟ekildikten sonra otomatik olarak g繹sterme 繹zelliini kapat覺n, ihtiya癟 duyduunuzda siz LCD ekrana getirin. zellikle fotorafa yeni balayanlarda LCD ekran覺n s覺k kullan覺lmas覺 istenmeyen k繹t羹 bir reflekse d繹n羹ecek ve nas覺l olsa k繹t羹yse siler yenisini 癟ekerim gibi bir anlay覺a yol a癟acakt覺r.

Fotograf

 • Seyahatlerinizde, depolama iinizi nas覺l yapaca覺n覺z覺 ve ne kadar fotoraf 癟ekebileceinizi hesap etmeye 癟al覺覺n. Gideceiniz yere g繹re ta覺nabilir bilgisayar, ta覺nabilir hard disk veya dier depolama 羹r羹nlerini kullan覺n. K覺sa seyahatlerinizde ise sadece haf覺za kartlar覺n覺z da iinizi g繹rebilir. Birden 癟ok haf覺za kart覺 ta覺y覺n. Ancak onlarca haf覺za kart覺 ile 癟al覺mak iinizi g羹癟letirecek ve hata yapman覺za sebep olacakt覺r. En az 2GB haf覺za kartlar覺 al覺n!
 • Haf覺za kart覺n覺 tak覺p 癟覺kar覺rken dijital fotoraf makinenizin mutlaka kapal覺 olduundan emin olun. Aksi takdirde haf覺za kart覺n覺zdaki bilgiler kaybolabilir, kart覺n覺z ve fotoraf makineniz bozulabilir.
 • Haf覺za kartlar覺n覺z覺 silmek i癟erisindeki bilgileri g羹venli ekilde silmeye yetmez. Haf覺za kartlar覺n覺z覺 formatlayarak kullan覺n!
 • Yeni ald覺覺n覺z bir dijital fotoraf makinesinin kullanma k覺lavuzuna mutlaka g繹z gezdirin. Hatta 羹enmeden hepsini okuyun! Makinenize 繹zel veya daha 繹nce hi癟 kullanmad覺覺n覺z bir 繹zellii olabilir.
 • Uzun seyahatlerinizde yan覺n覺zda yedek pil bulundurmaya 癟al覺覺n. Eer makineniz kendi 繹zel arjl覺 pili ile 癟al覺覺yorsa akamlar覺 mutlaka arj edin. Kalem pil ile 癟al覺an bir makineniz varsa da kaliteli alkalin piller kullan覺n.

Fotograf

 • Karanl覺k ortamlarda fotoraf 癟ekerken, genellikle 3-4 metreden uzak mesafelere fla覺n覺z覺n g羹c羹n羹n yetmeyeceini unutmay覺n. Konular覺n覺z覺 daha yak覺nda 癟ekin.
 • Makinenizin 羹zerine tak覺lan bir fla覺n覺z varsa, direkt olarak konuya dorultmak yerine yans覺tmal覺 olarak kullanmaya 癟al覺覺n. Bunun i癟in duvar ve tavanlar覺 kullanabilirsiniz. Baz覺 羹reticilerin flalara tak覺labilen yans覺t覺c覺 ve yumuat覺c覺 gibi aksesuarlar覺 da iinize olduk癟a yarayacakt覺r.
 • Otomatik ve manuel olarak kullan覺labilen ISO ve WB(White Balance-Beyaz Ayar覺) 繹zelliklerini 癟ekimlerinizden 繹nce kontrol etmeyi unutmay覺n!
 • zellikle zor 覺覺k artlar覺nda fotoraf 癟ekiyorsan覺z RAW format覺n覺 kullan覺n.
 • DSLR fotoraf makinelerinde objektif deitirirken h覺zl覺 davranmaya 癟al覺覺n. M羹mk羹nse tozun en az olabilecei tuvalet ve banyo gibi ortamlarda deitirin.
 • Fotoraf makinenizin temizliine 繹nem verin. Dijital fotoraf makinelerinin en b羹y羹k d羹manlar覺ndan biri tozdur. zellikle objektiflerinizi temizlerken elinize ne ge癟erse onunla temizlik yapmaya 癟al覺may覺n. Kolonya benzeri 癟繹z羹c羹 maddeleri asla kullanmay覺n. Sadece objektif ve optik malzemelerin temizliinde kullan覺lan 繹zel kimyasallar覺 ve k璽覺tlar覺 tercih edin.

Fotograf

 • Fotoraf makinelerinizi ve objektifleri fotoraf 癟antas覺nda ta覺y覺n. Fotoraf 癟antan覺z覺n su ve toz ge癟irmemesine, darbelere kar覺 korunakl覺 olmas覺na dikkat edin.
 • Uzun y羹r羹y羹lerde ve seyahatlerinizde s覺rt覺n覺zda, iki omuzda ta覺nabilen fotoraf 癟antalar覺n覺 tercih edin. Uzun s羹re tek omuzda ta覺nan a覺r bir fotoraf 癟antas覺 belinizde ve s覺rt覺n覺zda ar覺lara neden olabilir.
 • Fotoraflar覺n覺z覺 depolarken kendinize 繹zg羹 bir sistematik gelitirin. nemli fotoraflar覺n覺z覺 hem hard diskte hem de CD/DVD ortam覺nda saklay覺n.
 • Kumsal ve 癟繹l gibi ortamlarda fotoraf 癟ekiyorsan覺z makinenizi korumaya 繹zen g繹sterin. ekiminiz bittikten sonra mutlaka fotoraf 癟antan覺za yerletirin.
 • Uzun s羹reli fotoraf 癟ekimlerinden sonra makinenizin bak覺m覺n覺 yap覺n. zellikle DSLR fotoraf makinesi kullan覺yorsan覺z g繹r羹nt羹 alg覺lay覺c覺n覺z (CCD/CMOS sens繹r) kirlenmi olabilir. Bu gibi durumlarda da en ufak bir toz tanesi bile fotoraf karenizde kocaman bir leke olarak g繹r羹lecektir.
 • Fotoraf覺n覺z覺 internet 羹zerinde kullanacaksan覺z (web sayfas覺, mail vs) g繹r羹nt羹 boyutunu d羹羹r羹n ve mutlaka JPEG 癟ekin.

Fotograf

 • Yamur alt覺nda fotoraf 癟ekerken fotoraf makinenizin 覺slanmamas覺 i癟in 繹zel yamurluklardan faydalanabilirsiniz. Makineniz 覺sland覺覺nda da bir an 繹nce kuru bir bezle temizlemenizde fayda var.
 • Souk havalarda ve 繹zellikle de kar alt覺nda fotoraf 癟ekerken pillerinizin sorun yaratabileceini ve sizi yar覺 yolda b覺rakabileceini unutmay覺n. Yan覺n覺zda mutlaka yedek bir pil bulundurun. Ani hava deiikliklerinden uzak durmaya 癟al覺覺n. ok souk bir ortamdan 癟ok s覺cak bir ortama ge癟tiinizde, fotoraf makinenizi direkt olarak 覺s覺 kayna覺ndan uzak tutmaya 癟al覺覺n.
 • Objektiflerinizin 繹n羹nde koruyucu filtre olarak UV ya da Skylighti kullanabilirsiniz. B繹ylece objektifiniz d覺 kaynakl覺 sorunlara (癟izilme, tozlanma, k覺r覺lma) kar覺 korunmu olur.

[Kaynak: wikipedia.org]