Etiket: ayr覺l覺k

Akta Se癟en mi, Se癟ilen mi Olmal覺s覺n覺z?

Evlilikte mutlu olmak i癟in se癟en kii siz olun. Erkek se癟meyi hi癟 bilmez, kad覺nlar daha iyi se癟icilerdir ama erkeklere g繹re sevgilerini daha kolay unutabilirler de Se癟ilen kii olursan覺z ilikide mutlu olman覺z daha kolayd覺r. 襤likiyi noktalad覺覺n覺z zaman 癟ok daha az zarar g繹r羹rs羹n羹z.

null

Sizce bir ilikide mutlu olmak i癟in se癟en mi yoksa se癟ilen kii mi olmak gerekli?

Sevgiden bahsediyorsan覺z se癟en kii olman覺z gerekir. Seven kii i癟in kar覺 taraf 癟ok b羹y羹k rol oynamaz. Akta ise kaynak kar覺 taraft覺r, bu nedenle mutlu olabilmek i癟in se癟ilen olmak laz覺md覺r. Se癟ilen kii olursan覺z beenildiinizi anlars覺n覺z. Mutluluk i癟in beenmekten 癟ok beenilmek 繹nemlidir. Beenildiinizi bilirseniz, o sizi iliki i癟inde mutlu yapar.

Kad覺nlar m覺 erkekler mi daha iyi se癟icilerdir?

Kad覺nlar 癟ok daha iyi se癟icidirler. Bundan kimsenin kukusu olmas覺n. Erkek pisboazd覺r. Biyolojik a癟覺dan k繹kl羹, mant覺kl覺, dengeli bir se癟im kriteri yoktur. Se癟icilik konusunda kad覺nlar asl覺nda daha iyidir. Kad覺nlar覺n se癟ici olmas覺 gerekirken erkeklerin se癟ici olduu bir toplumda yaad覺覺m覺z i癟in, ilikilerde bol miktarda 癟at覺malara rastl覺yoruz.

襤likiyi se癟en kii mi se癟ilen kii mi daha kolay noktalar?

Kad覺nlar sevgiye yatk覺nd覺r, erkeklerde sevgi 癟ok zor belirir. Ama ortadan kalkmas覺 tam tersidir. Erkekte sevgi uzun s羹re devam eder. Kad覺nda ise daha h覺zl覺 bir ekilde sevgi ortadan kalkabilir. Se癟ilen kii bu ilikiyi istemiyorsa daha kolay noktalar. Se癟en kii kolay kolay ilikiyi bitiremez. Beenilen, yani se癟ilen kii, ilikiyi daha rahat bitirir, fazla travma yaamaz.

Evlilik i癟in se癟im yaparken en ideal yol hangisidir?

G繹r羹c羹 usul羹, evlilik i癟in en m羹kemmel yoldur. G繹r羹c羹n羹n illa anne-baba yoluyla olmas覺 gerekmez. Arkadalar olabilir, evlilik dan覺manlar覺, psikiyatristler devreye girerlerse daha doru karar al覺nabilir. 羹nk羹 iki taraf duygusall覺k i癟inde kendileri i癟in en doru karar覺 veremeyebilirler. Uzun s羹re fl繹rt etmektir. Evleneceiniz kiinin karakter ve kiiliini en az 羹癟-d繹rt y覺l tan覺man覺z gerekir. G繹r羹c羹 usul羹yle tan覺m覺san覺z bask覺 yaparlar, size bu kadar vakit tan覺mazlar. A覺k olursan覺z hemen yataa gidersiniz, bu vakit yine olmaz. En iyisi uzun s羹re tan覺makt覺r.

Evlenilecek kii ile elenilecek kii birbirinden ayr覺 m覺d覺r?

Farkl覺d覺r. Evlenilecek kiiyle, elence gibi youn duygular yaamak yerine kal覺c覺 duygular yaaman覺z gerekir. Evliliin uzun s羹rmesi i癟in elenilecek ya da a覺k olunacak kii yerine sevgi duyulacak kiinin se癟ilmesi gerekir. Elenilecek diye bir kii olduuna inanm覺yorum. Ben bu k覺zla ya da adamla g繹n羹l elendireyim dieri ile sonra evlenilirim eklindeki d羹羹nceler yayg覺nd覺r ama ben insanca olduunu hi癟 d羹羹nm羹yorum.

null

Birlikte 癟ok elenen insanlar evlenince 癟ok mutlu 癟iftler olabilir mi?

Bir evlilik, sevgi duyularak kurulup sonra da 羹zerine ak eklenirse ideal evlilik olur. O zaman erkekler de bu evlilie sad覺k kalabilirler. Erkein biyolojik temelinde sadakat duygusu yoktur. Sad覺k erkekleri sevgiyle balay覺p aka d繹n羹en evliliklerde g繹r羹yoruz. Bu 癟ok zor, sosyal ortamlar insan覺n evlenecei kiiyi se癟mek i癟in iyi bir kriter olamaz. Sosyal ortamda insan baka bir kiilik yap覺s覺nda olabilir. iftlerin, doal ortamlar覺nda da birlikte nas覺l vakit ge癟irdiklerini tartmalar覺 gerekir. Sadece elendiiniz zamanlar覺 baz al覺rsan覺z hata yapars覺n覺z.

Evlilik se癟imi yap覺l覺rken ilk olarak neye bakmak gerekli?

Uyuma bakmak gerekli. Erkek i癟in de kad覺n i癟in de ilk g繹sterge, partnerlerin kendi ailelerine ve yak覺nlar覺na g繹sterdikleri sayg覺d覺r. Sevgiyi bilen partner se癟meli. Bunu etraf覺ndaki canl覺lara g繹stermesinden anlars覺n覺z. Evlilik i癟in bak覺lacak tek ey cinsel 癟ekiciliktir. Bence kiilii 繹nemli dense de bu b羹y羹k bir yaland覺r. Cinsel 癟ekicilik 癟ok 繹nemlidir. Cinsel 癟ekicilikten cinsel a癟l覺覺 kastetmiyorum, davran覺la birlikte olan fiziki beeniden bahsediyorum.

null

D羹nyada milyarlarca insan ve milyarlarca ruh var. Bu kadar 癟ok se癟enek aras覺ndan i癟lerinden sadece birinin elini tutmak, birine dokunmak ve sabahlara onunla uyanmak istemek ne kadar tuhaf. Dier yandan onun da milyarlarca insan i癟in bir se癟enek olduunu bilmek ve onun yan覺nda da bir bakas覺n覺n deil de senin olduunu t羹m h羹crelerine kadar hissetmek ve yaamak da tarifi imkans覺z bir mutluluk.

Acaba bu kadar insan i癟inden se癟mek mi ? se癟ilmek mi? daha mutluluk verici. Se癟ilirsen mi daha 癟ok sevilirsin? Se癟ersen mi daha 癟ok seversin?

Se癟ilmek, kar覺ndakinin, senin ruhunu, f覺rt覺nalar覺n覺 ve limanlar覺n覺 bilmeden g繹rselliine olan ilgisiyle balar. 襤stedii sensindir. Senden gelecek olan herey ba覺 g繹z羹 羹zerinedir. Ya senin istediin nedir? Ortaya bol ac覺l覺 kar覺覺k bir ak m覺 ? Akla sevilmek mi? Peki ya sen, onun i癟in ayn覺 cokular覺 onunla beraber ta覺yabilir misin? Ta覺yamasan da, sadece akla seviliyor olmak sana yeter mi? Bu 癟ou zaman m羹mk羹n deildir. G繹zler birbirini bulup kalbe girip, ruha indiklerinde ise Ak olur.

Se癟mek s繹z konusu ise; art覺k kar覺 tarafs覺nd覺r. Se癟ilirken, senin i癟in ge癟erli olanlar art覺k senin se癟tiin i癟in ge癟erlidir. Her iki durumda ayn覺d覺r. Eer ayn覺 anda ayn覺 duygularla coulmad覺ysa art覺k bu i zaman覺nd覺r. Bizden 癟覺km覺t覺r. Zaman se癟en kii i癟in akmaya balar. H覺zl覺 ama sab覺rl覺 olmak zorundad覺r. Heyecan覺n覺 gizleyen, dizginleri kendi elinde bir sab覺r ta覺d覺r o art覺k. O an geldiin de; ya se癟misindir yada reddedilmisindir. Zaman sana ya ak覺 getirmitir. Ya da senin i癟in kavuamadan balayan bir ayr覺l覺覺.

null

Ben ise aktan yanay覺m. Ne se癟mek ne de se癟ilmek isterim. G繹zlerin kenetlenip ruhu ele ge癟irmesini, zaman覺 durdurmas覺n覺 ve ayn覺 aynda evet demeyi isterim. Olduuna inand覺覺m tek ey ak. Birg羹n geleceine ve o bir yerlerde tak覺l覺p kalm覺 olsa da onu bulaca覺ma inan覺r覺m.

[Kaynak: milliyet.com.tr]