Etiket: Kurbanl覺k hayvan nerelerden al覺nabilir?

Kurban Bayram覺, Kurbanl覺k Se癟imi ve Kesimi

襤slam Dininde Kurban

Dier dinlerde de kurban kavram覺na rastlan覺lmakla beraber Kurban Bayram覺, 襤brahimi dinlerden, sadece 襤slamiyette kutlan覺l覺r. 襤slam peygamberi Muhammed gerek kurban bayram覺nda, gerekse bayram harici zamanlarda s覺k s覺k Allah r覺zas覺 i癟in kurban keserdi. Kurban Bayram覺nda kurban kesmenin ama癟lar覺, Allaha yak覺nlamak, adanm覺l覺k derecesini g繹stermek, il璽h簾 r覺zay覺 kazanmakt覺r. Bunun yan覺 s覺ra madd簾 durumlar覺n覺n yetersiz olmas覺 sebebiyle kurban kesemeyenlere yard覺mda bulunmak da bir sebep olarak ifade edilmitir. Bu durumu a癟覺klamak i癟in Kurban, Hakka ve halka yaklamak i癟in kesilir tabiri kullan覺l覺r.

Kurban Kesmek Herkese Farz m覺?

Kurban kesmenin farz olup olmad覺覺 konusu tart覺mal覺d覺r. Genel kabule g繹re kurban kesmek farz olmamakla beraber Hanefi mezhebinde vacib olduuna ve kesilmesinin gerekli olduuna inan覺l覺r. afii mezhebine g繹re ise s羹nnettir ve kesilmese de olur. Kuranda kurban kesmekten Kevser Suresinde bahsedilir. 3. ayetten meydana gelen bu sure u ekildedir: 羹phesiz biz sana Kevseri verdik. O halde, Rabbin i癟in namaz k覺l, kurban kes. Dorusu sana buzeden, soyu kesik olan覺n ta kendisidir.

Kurban Kesmenin artlar覺

Ak覺ll覺, h羹r, mukim (yerleik olan, seyahatte olmayan) ve din簾 繹l癟羹lere g繹re zengin say覺lan m羹min olunmal覺d覺r. Belli miktar paras覺na sahip olan kiinin belli miktarda borcu varsa, borcunu 癟覺kt覺ktan sonra kalan miktar 80 gram alt覺na tekab羹l ediyorsa, kurban kesmek 羹zerine vaciptir. Kurban edilecek hayvan覺n erkek veya dii olmas覺 繹nem ta覺m覺yor. Ancak hangi cins hayvanlar覺n 繹ncelikli olarak kurban edilecei belirlenirken, ekolojik dengenin ve toplumun ihtiya癟lar覺n覺n g繹z 繹n羹nde bulundurulmas覺 gerekiyor. Kesim s覺ras覺nda, hayvana ac覺 癟ektirilmemesi, hayvanlar覺n ehil kiiler taraf覺ndan, s羹ratle kesilmesi 繹nem ta覺yor. Kurban, ak覺l ve temyiz g羹c羹ne sahip kad覺n-erkek t羹m M羹sl羹manlar taraf覺ndan kesilebiliyor. evre temizlii ve ekolojik dengenin korunmas覺 i癟in gerekli tedbirlerin al覺nmas覺, kesim s覺ras覺nda psikolojik a癟覺dan etkilenmemeleri i癟in 癟ocuklar覺n kesim yerinden uzak tutulmas覺, dikkat edilmesi geren konular aras覺nda yer al覺yor.

Kurban Bayram覺, 襤slam dinindeki en 繹nemli iki bayramdan biri. Dieri Ramazan Bayram覺d覺r. Kurban Bayram覺 ad覺n覺, Allah i癟in koyun, ke癟i, deve, s覺覺r cinsinden hayvanlardan birini kurban kesmekten al覺r. Kurban, ah覺s i癟in s羹nneti aynd覺r, yani ev halk覺ndan biri keserse dierlerinden bor癟 d羹er. Kurbana udhiyye denir. Kurban h羹r, mukim, m羹slim, zengine vaciptir. Zengin demek, temel ihtiyac覺 d覺覺nda en az 200 dirhem g羹m羹e sahip kii demektir, yani g羹ncel dille s繹ylersek, asgari ge癟im 羹creti d覺覺nda birka癟 milyar veya buna mukabil mal demektir.

Hayvanlar覺n dierinin kesimini g繹recek ekilde yan yana bulundurulmamalar覺na 繹zen g繹sterilmesi gerekiyor. Fazla eziyet vermemek i癟in hayvan覺n kesim s覺ras覺nda uygun tekniklerle bay覺lt覺lmas覺nda ise bir engel bulunmuyor. Ancak, hen羹z kesilmeden ok etkisiyle 繹len hayvan, kurban edilemiyor. Kurban ancak koyun, ke癟i, deve, s覺覺r cinsinden hayvanlardan olur. Koyun ve ke癟i 1 ya覺nda, deve 5 ya覺nda, s覺覺r 2 ya覺nda olacakt覺r. Her kurban bir kiiliktir, ancak deve ve s覺覺r覺 7 kii ortak kesebilir. Kurban edilecek hayvan覺n, sal覺kl覺 olmas覺, hem ibadet hem de sal覺k bak覺m覺ndan 繹nem ta覺yor. Bu nedenle, k繹t羹r羹m derecesinde hasta, zay覺f ve d羹k羹n, bir veya iki g繹z羹 k繹r, boynuzlar覺 k覺r覺k, dili, kuyruu, kulaklar覺 ve memesi kesik, dilerinin tamam覺 veya 癟ou d繹k羹k hayvanlardan kurban edilemiyor. Ancak, hayvan覺n doutan boynuzsuz olmas覺, a覺, topal, hafif hasta, bir kula覺 delik veya y覺rt覺lm覺 olmas覺, kurban edilmesine engel tekil etmiyor.

Kurbanl覺k hayvan genellikle arefe g羹n羹nden al覺n覺r. Bayram namaz覺ndan sonra hayvan k覺bleye yat覺r覺l覺r. Bu s覺rada eziyet edilmez, 癟ekilmez, s羹r羹klenmez. Keskin bir b覺癟akla kesilir. Keserken Bismillahi Allahu Ekber, denilmezse, eti yenmez. Hayvan覺 sahibi keser veya bir vekile kestirir. Kesim bir hamlede yap覺l覺r, hayvana ac覺 癟ektirilmez. Kurbandan 繹nce hayvan覺 k覺rkmak ve kestikten sonra etini, postunu satmak mekruhtur. Kesimden sonra etin 羹癟te biri sadaka olarak da覺t覺l覺r, postu tuzlanarak kurslara, kurumlara verilir. Kesimden sonra ilk 癟覺kanlardan cierden yemek menduptur. Kurban kesim ilemi bittikten sonra bayram覺n ilk g羹n羹 genellikle etlerin d羹zenlenmesi, da覺t覺lmas覺yla ge癟er, mezarl覺a gidilir, akama doru bayram ziyaretleri yap覺l覺r.

Ak覺ll覺, bulu 癟a覺na ermi, temel ihtiya癟lar覺ndan ve borcundan baka 80.18 gram alt覺n veya bu deerde para veya eyaya sahip M羹sl羹manlar, kurban kesmekle y羹k羹ml羹 say覺l覺yor. Bu artlara sahip kar覺 kocalar覺n, ibadetlerde ceza ve 繹d羹l bireyseldir anlay覺覺ndan hareketle ayr覺 ayr覺 kurban kesmesi gerekiyor. Yolcular ise kurban kesmekle m羹kellef k覺l覺nm覺yor. Kurban kesmek yerine sadaka vermek, kurban ibadetinin yerine ge癟miyor. Bu ibadet i癟in kurban olacak hayvan覺n usul羹ne uygun kesilmesi gerekiyor. 襤htiya癟 sahiplerine yard覺m etmek, M羹sl羹manl覺覺n 繹nemli vazifelerinden biri olsa da, bu iki ibadetin birbirinin alternatifi olarak sunulmas覺 doru g繹r羹lm羹yor. Kurban taksitle de al覺nabiliyor. Kiinin m羹lkiyetinde bulunan ve kurbanl覺k vasf覺 ta覺yan t羹m hayvanlar, kurban olarak kesilebiliyor. 襤ster pein ister taksitle sat覺n al覺ns覺n, hayvan kiinin m羹lkiyetine ge癟tiinden kurban edilmesinde sak覺nca bulunmuyor. Kurban mal ile yap覺lan bir ibadet olduundan vekalet caiz g繹r羹l羹yor. Vekalet yoluyla kurban kestiren kii, hem bulunduu yerde birisine hem de baka bir yerdeki kii veya kuruma vekalet verebiliyor.

[Kaynak: haber7.com, video.google.com]